Textblock

Observera

Manualen gäller funktioner i Optimizely enligt VGR:s nya visuella identitet. För webbplatser som använder VGR:s gamla grafiska profil eller ett neutralt/eget tema är vissa justeringar inte möjliga att göra.

Textblock är ett block som används främst för att lägga in text på en startsida.

Det fungerar ungefär som en liten infosida, det kan innehålla text, bild och länkar. Lägg inte andra block i textblock.

Ett textblock ska inte användas för brödtext på informations- eller nyhetssida. Där ska du istället använda fältet brödtext i sidmallen.

För den gemensamma informationen på VGR:s intranät kan textblock användas istället för brödtextfältet för att förenkla att visa eller dölja informationen på respektive förvaltnings intranät.

Gör så här

Skapa Textblocket

  1. Tryck på skapa ett nytt block, namnge och välj Textblock. 
  2. Fyll i Rubrik. 
  3. Skriv in brödtext.
  4. Lägg till eventuella länkar och bilder - detta fungerar på samma sätt som på informationssida.
  5. Publicera.

Som extra funktioner finns

  • Möjlighet att lägga till ikon framför rubriken. Använd ikoner om du vill lyfta fram eller förtydliga något. Ikoner ska underlätta för besökaren.

Rubriknivåer i Textblock

Blockets rubrik blir formaterad till Rubrik 2. Det innebär att översta nivån av underrubrik i blocket ska formateras som Rubrik 3.

 

Textblockets rubrik

Det här är vanlig text.

  • Du kan lägga in en punktlista om du vill
  • Den kan ha flera punkter
  • Länken nedan är också ett exempel på innehåll

I Webbhandboken finns mer tips och råd om hur du bygger webbsidor

Underrubrik i textblock

Underrubriker i textblock ska formateras som Rubrik 3

Exempel på hur en bild lagts in i ett textblock.