RSS/sidlistningsblock

RSS/Sidlistningsblock använder du för att slå ihop flera nyhetsflöden.

RSS/sidlistningsblock är ett block som visar flöden från olika källor det kan vara både RSS flöden och sidlistningsflöden. Du kan också lägga ihop flera flöden så att det ser som om de kommer från samma flöde. Oftast görs detta till exempel på startsidor för att slå ihop flera källor till ett nyhetsflöde. 

Sidlistningsblocket listar alltså sidnamnen på de sidor som finns under den sida du anger som inställning i blocket. Så om du till exempel anger att blocket ska hämta sidor under sidan Nyheter, så kommer alla sidor som ligger publicerade under sidan Nyheter att listas under varandra. 

Exemplet här nedan hämtar till exempel från två olika källor.

Gör så här:

Skapa RSS/sidlistningsblock

 1. Tryck på skapa ett nytt block, namnge och välj RSS/sidlistningsblock
 2. Välj Skapa
 3. Redigera och lägg till de RSS flöden och sidlistningsblock du vill slå ihop
 4. Publicera

Extra funktioner

 1. Möjlighet att bestämma sorteringsordning
 2. Fält för att lägga till en beskrivande text
 3. Möjlighet att ställa in hur många webbsidor som ska visas samt att peka ut en webbsida där alla sidor visas

 

Exempel på ett RSS/sidlistningsblock som listar sidor från två olika källor

 • Gröna näringar och livsmedel på agendan

  Miljö- och regionutvecklingsnämnden, MRU, valde att hålla sitt nämndmöte den 24 maj på Sveriges lantbruksuniversitet, SLU, i Skara med fokus hållbar utveckling inom livsmedel och de gröna näringarna.

 • Pressmeddelande: VGR begär förhandling om samhällsfara

  Västra Götalandsregionen, VGR, bedömer att konsekvenserna av Vårdförbundets strejkvarsel är så allvarliga att det finns risk för människors liv och hälsa. Det gäller bland annat cancer-, akut- och barnsjukvård. VGR skickar därför en begäran om förhandling om samhällsfarlig konflikt till Vårdförbundet i Västra Götaland.

 • Vårdförbundet varslar om strejk men nyanställningsblockaden hävs

  I dag, den 21 maj, har Vårdförbundet varslat om strejk i fem regioner från och med den 4 juni, varav VGR är en av dem.

 • Regionstyrelsen 21 maj 2024

  På sammanträdet den 21 maj 2024 beslutade regionstyrelsen bland annat att Sahlgrenska Life ska utökas. Styrelsen beslutade också att föreslå stärkt utbildning och kompetensutveckling om kvinnlig könsstympning. På sammanträdet fick ledamöterna även information om hur det har gått med uppdraget att göra det möjligt för fler fysiska besök för patienter med särskilt resurskrävande sjukdomar.

 • Vårdförbundets blockad

  Den nationella avtalskonflikten mellan SKR/Sobona och Vårdförbundet fortsätter och har nu pågått i tre veckor.

 • Publiceringen av öppna data har tagit fart i Västra Götaland

  Under 2023 tog publiceringen av öppna data fart på allvar i Västra Götaland. Antalet kommuner som publicerar öppna data ökade med 30% och antalet datamängder med 40%.

 • Aktuellt om Vårdförbundets blockad

  Vårdförbundets blockad har viss påverkan på hälso- och sjukvården i VGR. Det är den planerade vården som påverkas.

 • Vad gör EU för Västra Götaland?

  Den 9 maj uppmärksammar vi Europadagen och då är det även exakt en månad kvar till vi går till valurnorna för valet till Europaparlamentet. Men vad gör EU för Västra Götaland och varför är det viktigt att rösta i valet till Europaparlamentet den 9 juni?

 • Stort engagemang för nästa generations jämställda styrelser

  Västra Götalandsregionen, genom miljö- och regionutvecklingsnämnden, understryker vikten av jämställda styrelser genom att förnya finansieringen av Styrelselistan, ett avgörande steg för att stärka mångfald och konkurrenskraft i regionens näringsliv.

 • Effekter av Vårdförbundets blockad

  Vårdförbundets blockad har pågått en dryg vecka. Effekten av blockaden ser olika ut inom hälso- och sjukvården i Västra Götalandsregionen. Alla patienter som berörs kontaktas av sin vårdgivare.

 • Facklig blockad inom hälso- och sjukvården

  Vårdförbundet har lagt en blockad mot övertid, mertid och nyanställningar för flera yrkesgrupper inom hälso- och sjukvården. Blockaden trädde i kraft den 25 april kl. 16:00 och påverkar delar av vården i VGR.

 • Dalslands nya inflyttningslots på plats

  Nu är inflyttningslots AnnaSara Perslow och Ulf Adolfsson som är projektledare på plats för att forma projektet "Hitta hem i Dalsland" under 2024. Detta är en treårig satsning som är ett led i att stärka Dalslands attraktivitet som en plats att leva, bo och verka i.

 • Regionstyrelsen 23 april

  På sammanträdet 23 april beslutade regionstyrelsen bland annat om hur rekommendationerna från den externa granskningen av sjukhusens ekonomi ska tas om hand. Regionstyrelsen beslutade också att godkänna patientsäkerhetsberättelsen för 2023, att ansöka om fem tillstånd att få bedriva högspecialiserad vård samt att föreslå att en ny eldriven färja för trafik i Bohuslän läggs till infrastrukturplanen.

 • Regionalt deltagande i nationellt AI-arbete

  Det behövs gemensamma satsningar för att driva på utvecklingen och användandet av AI i Sverige. Det är ett av huvudbudskapen när Region Skånes regionala utvecklingsdirektör Anna Pettersson och Västra Götalandsregionens regionutvecklingsdirektör Helena Lundberg Nilsson besöker den nationella AI-kommissionen.

 • Kommunals strejk är avblåst

  Fackförbundet Kommunal har avblåst den strejk som skulle ha trätt i kraft den 18 april.