Webbplatsen använder teknik som troligen inte stöds i din webbläsare. Vissa saker kan se konstiga ut eller inte fungera. Vi rekommenderar att du byter till en modern webbläsare istället.
Gå direkt till huvudinnehållet

Språk

För att våra användare ska förstå våra texter måste de vara anpassade för målgruppen, väl genomtänkta och skrivna med ett vårdat, enkelt och begripligt språk. Sökmotorer prioriterar också sådana texter.

Texter på Västra Götalandsregionens webbplatser ska skrivas på ett så enkelt och begripligt språk som möjligt, för att vara effektiva att läsa, och för att kunna förstås av ett stort antal läsare. Klarspråk gäller för allt vi skriver i Västra Götalandsregionen, även på webben. Detta underlättar också för sökmotorer att hitta och förstå innehållet på din sida.

VGR skriver alltså ingen information på lättläst svenska, det är klarspråk som gäller. 

Språk, ordlistor och kurser i klarspråk

Här är några enkla tumregler när du skriver texter.

  • Använd korta texter och stycken
  • Använd ett klart och enkelt språk
  • Se till att texterna vänder sig mot målgruppen, alltså de som kommer att läsa den
  • Se till att sidan har en inledande sammanfattning, som använder formateringen ”Ingress”. Sammanfatta innehållet på sidan, i ingressen
  • Använd inte förkortningar i texter, skriv ut hela ord och meningar
  • Låt någon annan läsa dina texter kritiskt innan du publicerar dem

Börja med ingressen

Ingressen ska alltid tala om för läsaren övergripande vad sidan handlar om. Den hjälper läsaren att förstå om den hamnat rätt, eller behöver söka vidare efter rätt information. Vill du att besökare ska hitta din information, satsa på en korrekt ingress.

Rubriker hjälper till

Bra rubriker hjälper läsaren att hitta i texten. Rubrikerna är särskilt viktiga för personer som använder skärmläsare, som kan läsa upp en lista över rubrikerna på en sida. Rubrikerna ska vara lagom långa och sammanfatta vad sidan eller avsnittet handlar om. Alltför korta och allmänna rubriker ger inte användarna så mycket hjälp, till exempel ”Inledning”, "Historik" eller ”Information”.

  • Dina rubriker ska innehålla nyckelord ur texten.
  • De viktigaste orden ska stå först i en rubrik.
  • Använd gärna verb i rubriker.
  • Låt rubrikerna vara 5-10 ord långa.

Ingångssidan och andra huvudsidor på webbplatsen bör vara relativt korta, för att ge användarna en överblick över innehållet. Undersidor kan innehålla lite längre texter.

Lyft fram ord och meningar med fetstil

Använd fetstil för att markera ord eller meningar som du vill lyfta fram i innehållet. Ord att lyfta fram i löptext kan med fördel vara nyckelord eftersom sökmotorer tar fasta på ord markerade med ”strong”. För den här texten skulle det kunna vara orden texter och meningar. Knappen för att betona ord blandas lätt ihop med sätt att göra text fetstil som i till exempel vissa ordbehandlare. Det är vanligt att redaktörer markerar ett helt stycke, exempelvis en ingress och markerar den som ”strong”. Det är fel. För ingress använd stilen som heter Ingress och som väljs i rullgardinsmenyn Stilar ovanför editorn. Sidmallar har ett eget fält för ingress, använd det.

Fundera samtidigt över vilka nyckelord du ska använda i din text och dina rubriker och lägg dem i sidans metadata för att hjälpa sökmotorn hitta din sida.

Undvik att kursivera

Använd inte knappen kursiv för att markera ord eller meningar som du vill lyfta fram i innehållet, eller citat. Använd i stället knappen strong för det ändamålet. En del upplever att stora stycken med kursiv text är svårläst på skärmen. I Episerver finns inte knappen för kursiv formatering.

Bestäm vilka användare du främst vänder dig till i texterna på webben, och vad användarna ska göra efter att ha läst varje text. Anpassa texten till de som ska läsa den, så att de uppfattar att de har kommit rätt, och så att de effektivt kan göra det de kom dit för.

Undvik sidan är under uppdatering 

Undvik formuleringar av typen "sidan är under uppdatering", "här kommer snart att finnas..." osv. Denna information tillför inget för användaren och gör att sidan känns ofärdig. Det är bättre att bara uppdatera sidan efter hand. 

Använd samma ord och termer

Var konsekvent med hur du använder ord och termer, för att undvika feltolkningar. Kontrollera konsekvensen i ditt ordval på webbplatsen, både i texter och i navigation och funktioner. En användare som har hittat vad den letar efter blir förvirrad om flera termer för samma sak används. "Vad är vad, är detta rätt?" Samtidigt måste en viss variation förekomma för att inte texten ska bli för jobbig. På den här webbplatsen växlar vi mellan orden besökare och användare, men de är i grunden samma.

Använd ett konsekvent sätt att skriva datum och andra sifferuppgifter. Om datum presenteras på flera olika sätt kan det vara förvirrande för läsaren, särskilt för personer som får innehållet uppläst av ett hjälpmedel.

Siffror i text

I löptext skriver du små tal med bokstäver och stora tal med siffror. I VGR skriver vi talen ett till tolv med bokstäver. Siffran 13 och högre skriver du med siffror. Undvik att blanda siffror och bokstäver när de står i samma stycke eller sammanhang. Välj det som passar bäst och försök vara konsekvent. Om texten innehåller väldigt många tal eller om det är själva talen som är det viktiga kan du skriva dem med siffror. Detsamma gäller i tabeller, listor, prisuppgifter och så vidare.

Så skriver du datum

Skriv ut datum i löpande text – den 14 juni 2015. Den förkortade formen 2015-06-14 kan du använda i dokumenthuvuden, tabeller och diagram.

Gör listor på rätt sätt

Använd verktygen punktlista och nummerlista för att skapa listor. Skärmläsare och andra hjälpmedel behöver korrekt kodade listor för att kunna signalera till användaren att en lista faktiskt är just en lista. Använd inte specialtecken från tangentbordet för att göra listor.

Översättningar

Språklagens krav på vårdat, enkelt och begripligt språk gäller alla språk som används i offentlig verksamhet.

Det finns mycket att tänka på när du översätter en text. Det första är att använda de översättare som VGR har upphandlat. Använd inte heller automatiska översättare. Det är visserligen billiga, men de kan ge dig översättningar som varken du eller VGR kan stå för. Och hur ska du kontrollera översättningen?

Lästips

Skriva för webben, skrivguide från Internetstiftelsen i Sverige

Senast uppdaterad: 2021-10-07 09:37