Checklista för kvalitetsgranskning

Använd dig gärna av en checklista när du kvalitetsgranskar och kontrollerar webbsidor.

Checklista

 • Länkar
  • kontrollera att länkar fungerar
  • se över länktexter, texten ska "motsvara" namnet på sidan eller dokumentet man hamnar på och länkar med samma namn ska inte peka mot olika mål
  • använd webbsidan Länkar på rätt sätt till stöd
 • Aktualitet
  • Kontrollera att innehållet fortfarande är aktuellt och relevant
 • Kontaktuppgifter
  • kontrollera att sidan har relevanta kontaktuppgifter
  • kontrollera att kontaktuppgifter är rätt formaterade om de anges utanför KIV-block
  • Kontrollera att det är rätt mottagare om sidan använder kontaktformulär
  • använd webbsidan Kontaktuppgifter till stöd
 • Formatering och layout
  • Kontrollera att sidan har ingresstext
  • Kontrollera att rubriker, punktlistor och annat innehåll har rätt formatering
  • Kontrollera att olika blocktyper används korrekt och i rätt omfattning
  • använd webbsidorna Rubriker och Manualer för block till stöd
 • Innehåll
  • Det viktigaste på sidan ska stå först
  • Använd Matomo för att identifiera vilken innehåll på sidan som är mest använt
  • Kontrollera att eventuella bilder stöttar innehållet
 • Sök
  • Prova att sök efter sidan
  • Uppdatera SEO-fliken vid behov
  • använd webbsidan Sökstatistik och SEO till stöd
 • Språk
  • Använd rätt språk för målgruppen
  • Kontrollera stavning, begriplighet och hur förkortningar används
  • använd webbsidan Språk till stöd
 • Navigation
 • Tillgänglighet
  • Kontrollera att filmer är textade
  • Kontrollera att meningsbärande bilder har alt-text
  • Kontrollera att publicerade dokument är tillgänglighetsanpassade
 • Mobile first
  • Kontrollera hur sidan ser ut i mobiltelefon eller annan mindre skärm och anpassa innehållet så det fungerar i olika skärmstorlekar

Uppdatera sidans publiceringsdatum efter granskning.

Verktyg