Skapa ny webbplats

Här finns riktlinjer om du funderar på att skapa en ny webbplats i Optimizely.

Vad är en webbplats?

"En webbplats är en sammanhängande samling av texter, dokument, bilder och multimedia som lagras på en webbserver, och som är nåbar över webben" (utdrag från Wikipedia).

För att räknas som en egen webbplats inom VGR ska sidorna ha en egen menystruktur. Till exempel www.vgregion.se är en webbplats, liksom www.vgregion.se/webbhandboken och www.vgregion.se/innovationsplattformen

Innan du skapar en ny webbplats

Ta först ställning till om du överhuvudtaget ska skapa en ny webbplats, eller om det innehåll du vill dela passar bättre någon annanstans. 

För att starta en egen webbplats måste informationen ha en tydlig målgrupp med unika behov och ett unikt innehåll. Det ska inte finnas andra sidor på vgregion.se eller annan VGR-domän som vänder sig till samma målgrupp, som grundregel ska VGR inte ha innehåll riktat till samma målgrupp på mer än en plats. 

Har du frågor om att starta ny webbplats vänder du dig i första hand till webbansvarig eller kommunikationsfunktion i din förvaltning, de kan i sin tur vända sig till webb@vgregion.se för stöd.

Eget domännamn, eget utseende och egen grafisk profil

Huvuddomän för VGR är vgregion.se. Endast verksamhet eller projekt med egen visuell identitet (egenprofilerade verksamheter) får ha ett eget domännamn. Om en verksamhet får ha egen visuell identitet beslutas av Koncernstab kommunikation.

Domännamnsregler för VGR 

Ta fram en förvaltningsplan

Om du fått godkänt att skapa en ny webbplats behöver du först ta fram en förvaltningsplan, som bör innehålla:

 • Hur sidan ska skötas
 • Plan för bemanning både för redaktionellt arbete och för innehållsansvar
 • Plan för utveckling och underhåll
 • Målgrupp och målgruppsanalys.

Det mesta arbetet med en webbplats kommer efter att den har lanserats, en plan med bemanning för fortlöpande arbete och uppdateringar av innehåll är viktig. 

Checklista för att starta ny webbplats

Innan det är dags för lansering behöver du:

Skapa en startsida

Webbansvarig med administratörsbehörigheter hjälper dig att skapa en startsida och placera den rätt i strukturen.

Beställ eget sökscope

Ett sökscope ser till att du söker bara i innehållet på din egen webbplats. Du beställer sökscope genom att göra ett ärende till VGR serviceportal. Ställ in sök, det gör du genom att skriva in ditt sökscope under fliken sök på startsidan, om du inte gör detta fungerar inte sökfunktionen alls.

Beställ Matomo-id

Det behövs för att du ska kunna se besöksstatistik på din webbplats. Du beställer Matomo-id i VGR serviceportal. Du kan också slå samman besöksstatistiken med förvaltningens gemensamma statistik, eller ha både egen och gemensam statistik. Samråd med din förvaltnings webbansvarig vilket som passar bäst. Ställ in Matomo-id på på startsidan.

Sökstatistik i Kibana

Beställ ett scope för sökstatistik i Kibana, det behövs för att du ska kunna se vad besökarna till din webbplats har sökt på. Du beställer det genom ett ärende i VGR serviceportal.

Ställ in Globala länkar på startsidan

Globala länkar ligger högst upp i sidhuvudet och kan nås från alla sidor på webbplatsen. Här finns möjlighet att lägga kontaktuppgifter, möjlighet att byta språk, webbplatskarta med mera. Tillgänglighetsredogörelse är den enda globala länk som är obligatorisk.  

Lägg till innehåll i sidfoten

Sidfoten läggs till på startsidan och är gemensam för hela webbplatsen. Sidfoten ska innehålla information om Västra Götalandsregionen (använd gärna det gemensamma blocket med block-id 7106) och relevanta kontaktuppgifter för webbplatsen. Sidfoten kan också innehålla viktiga länkar, länkar till sociala media och annat som behöver nås från alla webbsidor. Det vanliga är tre block bredvid varandra, men fyra funkar också. Se då till att du inte använder långa ord som gör att blocken ligger nära, eller går i varandra. 

Webbplatsens namn

Skriv in webbplatsens namn under fliken Logotyp i fältet rubrik.

Länk till startsida

Ställ in länk till webbplatsens startsida under fliken Logotyp i fältet Logotyplänk.

Om kakor

Lägg till informationstext om kakor (cookies) på webbplatsens startsida. Använd till exempel "Den här webbplatsen använder cookies. Cookies som behövs för att webbplatsen ska fungera har sparats på din enhet". Informationen kan finnas i sidfoten.

Kontaktuppgifter till dataskydsombud

Kontaktuppgifter till dataskyddsombud ska finnas på webbplatsen. Du kan hänvisa till VGR:s övergripande sida om behandling av personuppgifter. Informationen kan finnas i sidfoten.

Primärfärg och komplementfärg

Välj primärfärg och komplementfärger för webbplatsen utifrån VGR:s visuella identitet. 

Neutral CSS

Alla webbplatser inom regionen ska följa VGRs visuella identitet. För de webbplatser som drivs av andra huvudmän eller är samarbetsprojekt mellan flera organisationer finns möjlighet att använda en neutral CSS (stilmall), den neutrala CSS:en är enkel och utan de färger och former som ingår i VGRs visuella identitet. Övriga funktioner på webbplatserna är samma som för webbplatser med VGR:s utseende.

Gör en tillgänglighetsredogörelse

Skapa och lägg till en tillgänglighetsredogörelse på webbplatsen.

Tillgänglighetsredogörelse

Alla webbplatser ska ha en egen tillgänglighetsredogörelse som beskriver hur tillgänglighetskraven. uppfylls. Redogörelsen ska även anvisa ett sätt för besökare att påtala hinder och hänvisa till den myndighet som följer upp direktivet. 

Länka till redogörelsen under de globala länkarna. Se webbhandbokens redogörelse för exempel.

Alla webbplatser som använder de gemensamma mallarna i Optimizely kan använda samma beskrivning av eventuella tekniska brister som upptäcks. Innehållet måste däremot gås igenom separat på varje webbplats och redovisas.

Bristerna bör anges utifrån besökarens eventuella funktionsvariationer:

 • Problem vid användning utan syn
 • Problem vid användning med nedsatt syn
 • Problem vid användning med begränsad motorik
 • Problem vid användning med begränsad kognition, inlärning eller språk
 • Problem vid användning utan färgseende
 • Problem vid användning utan hörsel
 • Problem vid användning med nedsatt hörsel

Om möjligt ska det anges var på webbplatsen bristerna finns.