Block för att beställa publikation

Beställ publikation blocket är kopplat till ett färdigt formulär där besökaren kan beställa en publikation.

Beställa publikation är ett block som är kopplat till ett formulär för beställning av publikationer. 

Det går att ställa in vilken e-postadress beställningen ska gå till och lägga till en Pdf som visar publikationen.

Vill du skapa en lista på  publikationer som går att beställa? Då kan du göra som exemplet på sidan för att beställa publikationer.
Här finns sökfunktion och söksidlistning. För varje publikation finns en informationssida med blocket Beställ publikation. 

Skapa Beställ publikation block:

  1. Tryck på skapa ett nytt block och välj beställ publikation.
  2. På fliken Innehåll fyll i vilken e-postadress beställningen ska gå till. Fyll också i vilken adress du vill ha som avsändare. Det går att använda samma.
  3. Vill du ha ett pdf-dokument kopplat till sidan? Då laddar du upp det och lägger sedan in länk till detta under Digital Pdf och knappen Hämta pdf visas.
  4. Nu har du gjort det som behövs för att blocket ska fungera. Rubriken på sidan styr vilket namn som står i formuläret.
  5. Publicera - klart.