Sidmallar

Det finns fyra sidmallar som är gemensamma för alla förvaltningar i VGR. Informationssidan är den allra vanligaste som täcker de flesta behov. Dessutom finns Startsida, Nyhetssida och Mottagning/avdelning.

Informationssidan täcker de flesta behov

Informationssida är en väldigt flexibel mall. Den innehåller ytor för rubrik, ingress och brödtext. Dessutom finns möjlighet att lägga till bilder och anpassa sidan med hjälp av block som innehåller olika funktioner.

Det här är också den sidmall som är enklast för besökaren att ta till sig informationen på. Den innehåller rubriker, underrubriker, punktlistor och länkar; beståndsdelar som behövs för att kunna orientera sig på sidan och hitta rätt information.

Nyhetssida

Använd sidmallen Nyhetssida om du listar nyheter på din sida. Den har samma funktioner som en informationssida och manualerna för informationssida gäller också för Nyhetssida. (det som skiljer nyhetssida från Informationssida är att den har ett publiceringsdatum överst på sidan och annan metadata i bakgrunden). 

Startsida

Startsidan är  den första sidan på varje webbplats, den är platshållare för de olika block som används för att presentera innehållet. Här gäller det att disponera utrymmet rätt och tänka på att många kommer till webben med mobilen.

Mottagning/avdelning

Sidmall för att visa information om vårdenheter.

Platshållare

Platshållare är egentligen inte en sidmall utan mer en container eller nod för att samla sidor i sidträdet. Den dyker inte upp i sökningar eller menyer.