Webbplatsen använder teknik som troligen inte stöds av din webbläsare som exempelvis Internet Explorer 11. Vissa saker kan se konstiga ut eller inte fungera. Vi rekommenderar att du byter till en modern webbläsare istället.

Gå direkt till huvudinnehållet

Intranät i Västra Götalandsregionen

VGR:s intranät ska vara ett naturligt nav i arbetet för medarbetarna.

Viktigaste behoven

Inför att intranätet lanserades användes Top task metoden för att identifiera de största behoven besökarna har på intranätet. Behoven är ganska lika oberoende av vem besökaren är. Det största behovet är att hitta person.

Behovsanalys av VGR:s intranät

Mål med intranätet

  • Ge enklare och snabbare tillgång till digitala verktyg/funktioner/tjänster, både för arbetsuppgifter och för att hantera det som har med den egna anställningen att göra.
  • Vara enkelt att navigera i och upplevas som ett modernt, smart och naturligt nav för arbetet.
  • Stärka samarbetet inom organisationen, bidra till nya arbetssätt och en god digital arbetsmiljö.
  • Bidra till en större förståelse för VGR, dess uppdrag och mål.

Principer för intranätet

  • Intranätet ska leverera service åt besökaren. Lösa uppgifter går före att läsa information.
  • Intranätet ska fungera för olika storlekar på skärmar (till exempel dator och mobiltelefon) och vara åtkomligt utanför VGR:s nät.
  • Intranätet ska leva upp till kraven på tillgänglighet som finns i lagen om tillgänglighet till digital offentlig service.
  • Innehållet på intranätet ska (om möjligt) vara gemensam och delas mellan alla förvaltningar.
  • Innehållet på intranätet ska vara aktuellt och kvalitetssäkrat av innehållsansvariga.

Så fungerar intranätet

En stor del av informationen på VGR:s intranät är gemensam för alla, men det finns också delar som är unika för varje förvaltning.

Kort introduktion till VGR:s intranät

Gemensamt innehåll

För rubrikerna “Stöd och tjänster” och “Min anställning” ärvs både struktur och innehåll till förvaltningarnas intranät, de kan sedan lägga till lokala tillägg eller lokala sidor för förvaltningsspecifik information. Det finns också möjlighet att dölja sidor eller block som inte är relevanta för den egna verksamheten. Under rubriken “Kontakt och organisation” ärvs strukturen, men inte innehållet.

VGR gemensamt

Det intranät som heter VGR gemensamt visar enbart det regiongemensamma sidorna som kopieras ut till alla intranät, så samma innehåll återfinns på förvaltningens eget intranät.

Förvaltningarnas intranät

Förvaltningar har möjlighet att komplettera den regiongemensamma informationen med egna rubriker och innehåll. Till exempel har vårdförvaltningar valt att lägga till en rubrik för vårdrelaterad information inom det egna ansvarsområdet.

Alla förvaltningars intranät är tillgängliga för alla inom hela VGR och nås via den så kallade "förvaltningsväljaren".


Senast uppdaterad: 2023-07-25 08:52