Struktur

Vissa delar av strukturen på intranätet är gemensam för alla intranät och vissa delar styr förvaltningen själv över.

En gemensam struktur på VGR:s intranät gör det enklare för medarbetare att hitta rätt information. Genom att alla intranät har likartat upplägg blir det enklare för medarbetare som arbetar inom flera förvaltningar, eller byter arbetsplats. Navigeringen ska vara förutsägbar.

Toppmenyn – max 7 rubriker 

Förvaltningarna har möjlighet att lägga till en eller två rubriker för att lägga till innehåll som är unikt för respektive verksamhet i toppmenyn. Det totala antalet rubriker i toppmenyn ska inte överstiga sju. I exemplet nedan kallas den egna rubriken “vård”. De egna rubrikerna bör ligga först (längst till vänster sett i desktop)

  • Vård - 1-2 egna rubriker beroende på verksamhetens behov
  • Styrande dokument - rekommenderat att visas i toppmenyn. 
  • Stöd och tjänster - gemensamt innehåll med lokala tillägg och egna sidor
  • Min anställning - gemensamt innehåll med lokala tillägg och egna sidor
  • Nyheter - regiongemensamma nyheter och lokala nyheter i samma flöde
  • Kontakt och organisation - regiongemensamt innehåll för underrubriken "regiongemensamma kontaktuppgifter

Megameny - max 8 rubriker

De rubriker som visas i den så kallade "megamenyn" som fälls ut när man klickat på en rubrik i toppmenyn. Maximalt 8 rubriker kan visas.

  • Stöd och tjänster: 7 regiongemensamma rubriker, möjlighet att lägga till 1 rubrik lokalt. 
  • Min anställning: 6 regiongemensamma rubriker. Möjlighet att lägga till 2 rubriker lokalt.
  • Kontakt och organisation:
  • Nyheter och sök har ingen megameny

De allra flesta sidor på denna nivå är uppbyggda som genomgångssidor, servicesidor nivå 1.

Servicesidor

Underrubriker i megamenyn

När man tittar i dator visas tre underrubriker under varje rubrik i megamenyn. Vilka rubriker som visas kan förvaltningen själv bestämma utifrån vilka sidor som är mest använda. Välj vilka underrubriker som ska visas genom funktionen visa i navigering alternativt vilka sidor som ligger överst i sidstrukturen.

De sidor som visas här är servicesidor där medarbetarna utför de uppgifter de är på intranätet för att göra.