Rubrik för viktigt meddelande 2

Meddelande 2 (gul bakgrund) används vid störningar och särskilda störningar

Viktigt meddelande

Om något händer i vår direkta omvärld kan vi med Viktigt meddelande varna alla besökare på vår webbplats.

På våra webbsidor finns möjlighet att publicera Viktigt meddelande eller krisinformation. Det innebär att meddelandet visas i en sektion överst på varje sida på webbplatsen (se överst på denna sida). I sektionen ska du lägga in information av typen "viktigt meddelande" och länka vidare till andra sidor för fördjupad information. 

Manual för viktigt meddelande

Används bara vid kriskommunikation

Funktionen viktigt meddelande ska bara användas för kriskommunikation. Nedan finns de riktlinjer som gäller för Västra Götalandsregionens webbplats. Varje förvaltning fattar beslut om ansvar och hur funktionen ska användas inom och för den egna verksamheten. Den ska alltså inte användas för ordinarie information du vill lyfta fram för besökaren.

Två nivåer

Funktionen viktigt meddelande kan visa två meddelanden med två olika nivåer eller gränssnitt. Bara en nivå eller gränssnitt får användas åt gången. (Exemplet på den här sidan är alltså bara ett exempel på hur det kan se ut.)

Rutin för viktigt meddelande

För Västra Götalandsregionens webbplats ansvarar Västra Götalandsregionens kommunikationsdirektör . Denne bedömer om funktionen ska aktiveras.

Kontakta presstjänsten (kontorstid) eller Kommunikatör i Beredskap (övrig tid) via växel 010-441 00 00 för samråd innan du aktiverar funktionen.

Intranätet

Funktionen används enbart för information vid allvarliga störningar och kriser.

Vad är en störning? Aktiviteter, arrangemang, hot om händelse, som på olika sätt påverkar, "stör" eller kan påverka eller "störa" den ordinarie verksamheten. Störningen kräver planering, samordning och extra insatser. Störningen kan, till skillnad från katastrofen, ha en positiv bakgrund till exempel ett offentligt arrangemang.

Använda funktionen viktigt meddelande på VGR:s intranät

Så använder du funktionen

Funktionen är placerad direkt under webbsidornas huvudmeny. Viktigt meddelande har genomslag, och visas på alla underliggande sidor för den aktuella webbplatsen. Funktionen kan visa kortare eller längre meddelanden. Den har i stort samma möjligheter som en vanlig webbsida men möjligheterna bör användas restriktivt. Bäst är att länka användare vidare till mer information.

Funktionen Viktigt meddelande:

  • används restriktivt och endast vid störningar och kriser
  • får endast användas på startsidor och ärvs ner i strukturen
  • ska vara textbaserad och kortfattad
  • ska fungera för mobiltelefoner
  • ska innehålla en länk till mer information på annan sida (länk måste finnas med för att skärmläsare ska få fokus i fältet)

Två gränssnitt

Funktionen viktigt meddelande kan visa två meddelanden med olika gränssnitt. Endast ett gränssnitt får användas åt gången.

Det ena meddelandet har ett tydligt profilerat gränssnitt som på ett markerat sätt väcker uppmärksamhet och sticker ut på webbplatsen medan det andra har ett mer nedtonat gränssnitt som smälter in i webbplatsens övriga grafiska utseende.

  • Meddelande 1 (röd bakgrund) används vid allvarlig händelse, kris och katastrof
  • Meddelande 2 (gul bakgrund) används vid störningar och särskilda störningar

När och vilket av de två gränssnitten som ska användas är en bedömningsfråga utifrån hur allvarlig situationen och informationsbehovet är.

Ansvar

Kommunikatörsdirektören ansvarar för bedömning och användning av funktionen "Viktigt meddelande" på Västra Götalandsregionens webbplats. Ansvaret är delegerat inom Koncernstab kommunikation till enhetschef för enhet ledningskommunikation, varumärke och webb.

Bakgrund

På VGR:s externa och interna webbplatser finns en funktion för särskild information i kris- och beredskapssituationer, "Viktigt meddelande". Funktionen är framtagen för att ge en möjlighet att särskilt lyfta viktig information vid störningar och kriser där webbplatsernas ordinarie nyhetsfunktioner inte täcker behovet av tydlig kommunikation.

Avgränsning

Denna rutin gäller VGR:s webbplatser och underliggande webbplatser. Varje förvaltning fattar beslut om ansvar och hur funktionen ska användas inom och för den egna verksamheten.