Lika-höjdblock

Lika-höjdblocket användes tidigare för att få block att bli lika höga. Numera är detta en egenskap som ligger inlagda i blocken.

Lika-höjdblocket används för att block som placerats bredvid varandra på en webbsida ska vara lika höga. Nu finns denna egenskap inbyggd i blocken men fortfarande finns det många lika-höjdblock på våra webbplatser. Lika-höjdblocken har varit ett av de block som varit svårast för de flesta att arbeta med. Vi rekommenderar att ni tar bort befintliga lika-höjdblock efterhand. 

OBS! När du skapat ett lika-höjdblock syns inte detta innan du pekar på det med muspekaren. I blockfältet här nedanför ligger ett lika-höjdblock som endast syns i redigeraläge när du pekar på det.

Sidlistningsblock

 • Regionfullmäktige 28 maj 2024

  På sammanträdet den 28 maj 2024 beslutade regionfullmäktige bland annat att upphandla en primärvårdsenhet för ortopedi och röntgen och att en ny eldriven färja för trafik i Bohuslän läggs till infrastrukturplanen. På sammanträdet hanterades även flera interpellationer.

 • Vårdförbundet varslar om ytterligare strejk från 11 juni

  I dag, den 28 maj, har Vårdförbundet varslat om strejk i flera regioner från och med den 11 juni, varav VGR är en av dem. Det innebär att Vårdförbundet nu har varslat om två kommande strejker som båda har direkt påverkan på VGR och våra patienter. Sedan tidigare har Vårdförbundet en pågående blockad mot övertid, mertid och nyanställning i samtliga regioner som trädde i kraft den 25 april. Blockaden omfattar även 29 kommuner.

 • Pressmeddelande: VGR begär förhandling om samhällsfara

  Västra Götalandsregionen, VGR, bedömer att konsekvenserna av Vårdförbundets strejkvarsel är så allvarliga att det finns risk för människors liv och hälsa. Det gäller bland annat cancer-, akut- och barnsjukvård. VGR skickar därför en begäran om förhandling om samhällsfarlig konflikt till Vårdförbundet i Västra Götaland.

 • Vårdförbundet varslar om strejk men nyanställningsblockaden hävs

  I dag, den 21 maj, har Vårdförbundet varslat om strejk i fem regioner från och med den 4 juni, varav VGR är en av dem.

 • Regionstyrelsen 21 maj 2024

  På sammanträdet den 21 maj 2024 beslutade regionstyrelsen bland annat att Sahlgrenska Life ska utökas. Styrelsen beslutade också att föreslå stärkt utbildning och kompetensutveckling om kvinnlig könsstympning. På sammanträdet fick ledamöterna även information om hur det har gått med uppdraget att göra det möjligt för fler fysiska besök för patienter med särskilt resurskrävande sjukdomar.

Textblock

Textblock