Sköt om din webbplats

För att din webbsida ska vara aktuell och relevant är det viktigt att den tas om hand.

Städa med jämna mellanrum 

Information på webben ska vara uppdaterad. Därför måste du ta bort inaktuellt innehåll och se till att det som är publicerat håller hög kvalitet.

Västra Götalandsregionen har användbar information, men den är ibland svår att hitta. Genom att ta bort sidor som inte används eller innehåller inaktuell information blir det enklare för besökare att söka eller navigera sig fram till informationen eller tjänsterna som faktiskt är eftersökt och användbar. 

Sidor som du vill behålla

Sidor som används av många kan ändå behöva förbättras, till exempel genom att göra dem lättare att hitta.

 • Lyft fram det mest besökta innehållet på startsidor och högt upp i menyer.
 • Fakta- och språkgranska innehållet. Använd gärna en checklista för kvalitetsgranskning

Sidor som få använder, men fler borde ha användning för behöver du förbättra.

 • Gör den lättare att hitta, till exempel genom att använda relevanta sökord i rubriker och ingress, visa den högre upp i menyn, eller länka till sidan från relaterade sidor och/eller i andra kommunikationskanaler.
 • Fråga sidans målgrupp hur de navigerar/söker efter sidan och vilket innehåll som är relevant.
 • Fakta- och språkgranska innehållet. Använd gärna en checklista för kvalitetsgranskning
 • Efter åtgärder, följ upp om användningen ökar. Om det inte sker, ta bort sidan helt.

Sidor som få använder, men som ni vill kunna hänvisa till eller det finns lagkrav kring.

 • Överväg om sidan behöver visas i menyer, eller om länkning från annan sida räcker.
 • Fakta- och språkgranska innehållet. Använd gärna en checklista för kvalitetsgranskning

Checklista för kvalitetsgranskning

Använd dig av en checklista när du går igenom sidor som ska behållas.
Checklista för kvalitetsgranskning

Sidor du ska ta bort

 • Sidor som få använder och som är utdaterade (konferenser, insatser, projekt).
 • Sidor som innehåller felaktig information.
 • Sidor som du/VGR vill ha kvar för eget/internt behov.
 • VGR:s webbsidor arkiveras regelbundet. Om du är osäker kring om publicerade dokument ska diarieföras och arkiveras kan du kontakta diariet som hjälper dig vidare. Titta gärna i dokumenthanteringsplanen för din myndighet för närmare beskrivning av vilket innehåll som ska bevaras/gallras.
 • Om sidan inte ska användas igen avpublicera inte bara, utan kasta den i papperskorgen. Om du tänker använda samma sida senare med mindre ändringar så kan den naturligtvis ligga kvar i strukturen. När du avpublicerar sidor tänk på att underliggande sidor fortfarande är publicerade. 

Vad händer med sidor som tas bort?

Varje månad tas en bild av publicerade webbsidor som är anslutna till webbarkivet. Inom VGR:s nät kan du besöka och surfa runt i webbarkivet för att se gammalt innehåll och struktur. Fyra gånger per år skickas de arkiverade sidorna till Regionarkivet.

Verktyg