Startsidor

Varje förvaltning styr över utseendet på sin startsida. Startsidan ska vara en väg in till viktig information och de vanligaste verktyg och system som medarbetarna behöver för sitt dagliga arbete.

Obligatorisk på startsidor intranät VGR

Vi är VGR

Blocket Vi är VGR är obligatoriskt att visa på alla startsidor. Under Vi är VGR publiceras berättelser från alla förvaltningar i Västra Götalandsregionen för att stärka den gemensamma kulturen.

Blocket läggs enklast till genom att använda samma block som visas på Insidans startsida. Sök fram blocket "Vi är VGR" med sid-id 4330 och lägg till på startsidan. Tänk på att inte göra några justeringar (mer än att ändra storleken) på ett block som används på flera sidor, ändringen slår igenom på alla sidor!

Blocket ska placeras högt upp på startsidan. 

Sidfot

Sidfoten läggs till på startsidan och visas på alla underliggande sidor. Sidfoten bör bland annat innehålla relevanta kontaktuppgifter. 

På sidan Skapa ny webbplats finns mer information om sidfot.

Bra funktioner på startsidan

Vanliga system

Förvaltningen styr själv vilka system som ska visas i blocket för vanliga system.

Blocket vanliga system - intranät

Det är behovet som ska styra vilka funktioner som visas på startsidan. Komponenter som är användbara är:

  • anpassade nyhetsflöden​
  • genvägar/länkar till viktig information​
  • relevanta kalenderhändelser​

Funktionen viktigt meddelande aktiveras på startsidor


Funktionen viktigt meddelande ska enbart användas för kriskommunikation.

Funktionen kan aktiveras med samma meddelande för samtliga intranät eller med förvaltningsspecifikt meddelande på respektive intranät.

Enbart ett fåtal administratörer med hög behörighet kan aktivera funktionen för samtliga intranät. Beslut om att aktivera funktionen på samtliga intranät tas av Västra Götalandsregionens kommunikationsdirektör.

Varje förvaltning fattar beslut om ansvar och användning av funktionen inom  den egna verksamhetens intranät. Kontakta presstjänsten (kontorstid) eller Kommunikatör i Beredskap (övrig tid) via växel 010-441 00 00 för samråd innan du aktiverar funktionen.

I övrigt gäller samma rutin och funktion som för externa webbsidor.

Viktigt meddelande på externa webbsidor

Manual för viktigt meddelande