Dokument

Att publicera information i dokument på externa webben eller intranätet är alltid ett andrahandsval. Om en text lika gärna kan ligga direkt på en webbsida ska den göra det. Det ger en bättre tillgänglighet, bättre träffar i sökmotorer och är enklare att läsa via mobilen.

Tillgängliga dokument

Viktigt att komma ihåg är att lagkraven om tillgänglighet gäller även dokument.  

Använd tydliga dokumentnamn

Dokument du länkar till ska ha tydliga filnamn. Använd inte interna arbetsnamn som filnamn. Undvik att döpa dokument efter artikelnummer, diarienummer, blankettnummer eller liknande. Om artikel- eller blankettnumren är kända hos besökarna bör de dock vara en del av filnamnet.

Fördjupande länkar från Vägledning för webbutveckling

Dokument av bestående karaktär

På Västra Götalandsregionens webbplats ska dokument publiceras via SOFIA (eller motsvarande dokumenthanteringssystem, exempelvis SOFIAstyr).

Länk till upprättat dokument

På externa webben kan du bara länka till dokument som upprättats i en SOFIA-yta. SOFIA är VGR:s stöd för digital dokumenthantering. 

Publicera allmän handling till webben - SOFIA (vgregion.se)

Vanliga frågor om SOFIA - VGR gemensamt (vgregion.se)

Är du osäker på om det dokument du vill länka till är upprättat på en SOFIA-yta redan, kan du använda tjänsten Hitta i arkivet för att söka upp det och använda en länk därifrån. Är det första gången du söker ett dokument är det en bra idé att gå den introduktion som finns länkad på startsidan. 

Länka till dokument på intranätet

På intranätet kan du också länka till dokument som finns i diariet. Använd Hitta i diariet för att söka, använd länken i adressfältet.

Politiska handlingar och protokoll

Alla politiska handlingar och protokoll hanteras genom Public 360, men presenteras via systemet OpenGov. 

Visa många dokument i en iFeed

Om du vill visa en stor mängd dokument är det oftast enklast att lägga dem i en dokumentlista, en så kallad iFeed. Du kan ge dokument i SOFIA metadata som söks ut och visas i en iFeed automatiskt när de upprättas via SOFIA.

Så gör du ett iFeedblock