Mätbara mål

En introduktion till mål och hur du kan ta fram mätbara mål för din webbsida eller webbplats.

Varför jobba med mål?

Mål för digitala tjänster och webbplatser gör att det finns något att förhålla sig till, en riktning. Målen ska ha bäring på verksamhetens mål i stort.

Innehållet på webben måste anpassas för att nå målen och genom att ha mätbara mål går det följa upp hur väl innehållet möter behoven. Om du utvecklar dina webbsidor genom att analysera data som finns, kan du fatta bättre grundade beslut för webbplatsen.

Ha alltid ha med dig verksamhetens mål och stäm av utvecklingen mot dem. Det är viktigt att målen du sätter blir lätta att förstå och möjliga att uppnå. Det blir också tydligt vilket mätvärde som ska användas för att se om ni uppnått målet.

Verktyg och tips för arbete med mål

Ofta kan statistik användas lite schablonmässigt i webbarbete. För att veta vad som är bra resultat på en webbplats krävs mer eftertanke än att bara mäta antal besökare.

Om du sätter ett mål att det är bra med många besökare behöver du också fundera över varför det är bra. Finns det ett egenvärde i att många kommer tillbaka till webbplatsen, eller om nyheterna nog är värdefulla för de har många sidvisningar?

I listan är lite blandade tips och råd.

 • Koppla de övergripande målen till verksamhetens mål.
 • Mål ska vara tydligt utformade och webben ska ha ett uttalat syfte.
 • Använd hellre färre mål som du följer upp, än många mål som du inte har tid att jobbas med.
 • Involvera viktiga personer i verksamheten (stakeholders) när du tar fram målen. Kunniga kollegor, en intresserad chef och liknande. 
 • Bryt ner dina övergripande mål till mål som går att mäta. De som arbetar med målet ska veta om och när det är uppfyllt, eller inte.
 • Vad du mäter beror på vad du vill uppnå. Antal besökare säger inte så mycket, egentligen. 
 • Målet ska vara möjligt att uppnå, realistiskt. Börja rimligt.
 • Var tydlig inom vilken tid målet ska vara uppfyllt. Arbete med webb är alltid långsiktigt.
 • Via statistik i verktyget Matomo kan du mäta trender i besök, hur många som laddar ner ett dokument, tillbringad tid på en sida, vad besökarna klickar på med mera.
 • Du kan sätta upp mål direkt i verktyget Matomo.
 • Du kan också mäta dina mål via enkäter, användarundersökningar eller minskade samtal till en supporttelefon.

Olika nivåer av mål

 • Makromål/Övergripande mål – det faktiska målet, behövs för att styra och prioritera. Ska ha en tydlig koppling till verksamhetens mål
  • Svårt att mäta med webbanalys​​
 • Mätbara mål – har en tydlig koppling till makromålet, kan vara flera.
  • Kräver kvalitativa och kvantitativa metoder
  • Kan vara på olika nivåer
  • Svårt att säga exakt vad det betyder för verksamheten​​

Exempel på mål för intranätet

 • Makromål/övergripande mål​
  • Ge enklare och snabbare tillgång till digitala verktyg/funktioner/tjänster, både för arbetsuppgifter och för att hantera det som har med den egna anställningen att göra.​
 • Mätbara mål​ (mätmetod inom parentes)
  • 80% av anställda löser sin uppgift (webbstatistik, enkät).​
  • Task completion rate (användarundersökning på webben)​
  • Anställd anser att hen hittar vad hen söker efter (enkät, intervju).​
  • Besök servicesida
  • Användning av CTR (vad användare klickar på; Matomo)
  • Avvisningsfrekvens 20% (sidan besökaren lämnar vid; Matomo)
  • Tid till konvertering (när användaren gör det vi vill att den ska; Matomo)

Exempel på mål för vgregion.se

 • Makromål/övergripande mål
  • vgregion.se ska bidra till att intresset för VGR som arbetsgivare ökar.
 • Mätbara mål
  • Person har sökt jobb hos VGR. (webbstatistik)​
  • Prenumerationer på VGR:s jobb (ökande antal)
  • Antal som läst om en tjänst
  • Antal som skapar konto