Video - så här gör du

Vad gäller för video som publiceras på webben? I menyvalen kan du läsa om hur du laddar upp film och hur du ser till att den är tillgänglighetsanpassad, ett lagkrav från september 2020.

Vi använder tre videoplattformar. Till video räknas inte bara film och animeringar utan även inspelade föreläsningar som används i många olika sammanhang som webbinarier och utbildningar. 

  • VGRplayer för att publicera video på webben
  • VGRlive som används för direktsändningar
  • Microsoft Stream för medarbetare med Microsoft 365

Länkar till system

Video ska vara tillgänglig

I och med DOS-lagen, lagen om digital offentlig service, ska bland annat all video som Västra Götalandsregionen producerar från och med 23 september 2020 vara tillgänglighetsanpassad.

Det innebär:

  • Video som publiceras på våra interna eller externa webbplatser ska ha undertexter.
  • Video ska ha syntolkning om det behövs för att besökare som inte kan se ska kunna förstå videons innehåll.
  • Direktsändningar som ska finnas kvar för andra att ta del av i efterhand räknas som förinspelad och omfattas av lagkraven. Dessa ska alltså textas utan onödigt dröjsmål.

Video ska bäddas in på webbsidan för att videons kontext ska kunna beskrivas. Använd inte dela-länken i VGRPlayer för att länka till filmen, den funktionen är enbart en referenslänk under produktionsfasen.

I undantagsfall, om videon inte är publicerad i VGRPlayer, kan du länka direkt till en video. På grund av oklarheter vad gäller andra plattformars hantering av personuppgifter (GDPR) ska inte filmer som är publicerade på till exempel Youtube och andra plattformar som ägs av företag med säte utanför EU bäddas in.

Video får inte starta automatiskt.

Presentera gärna en sammanfattning av videons innehåll som text i direkt anslutning till videon.

Inte bara en tillgänglighetsfråga

Tillgänglig video handlar inte bara om tillgänglighet för personer med en funktionsnedsättning. Upp till 80 procent av alla som ser rörlig media i sin mobiltelefon använder inte ljud, på grund av orsaker som glömda lurar, låg volym, sitter på bussen och liknande. Då är det en självklarhet att textningen stöttar tittaren att förstå innehållet. 

Här kan du läsa mer om vad som gäller

Vi länkar här till webbplatsen Webbriktlinjer som drivs av DIGG, myndigheten för digital förvaltning, och direkt till DIGG.

Att tänka på när du producerar video

Det underlättar om du redan i planeringsläget tar hänsyn till vad som gäller och vad du behöver förhålla dig till. Ett stöd för att undertexta filmen snabbare kan vara att du har ett manus som går att använda som grund för textningen.

Om du ser till att innehållet i din film går att förstå utan att man ser den, så behöver du ingen syntolkning. Testa genom att be någon spela upp filmen och blunda. Det ska då ändå gå att förstå innehållet. 

Ett sätt att på ett ganska naturligt sätt berätta om vad som händer i filmen är det som kallas "verbalisering". Det är att som en del av filmens upplägg berätta vad som händer, och läsa upp vad som står på skyltar. Det kanske är enklast i en intervjufilm där det är naturligt att hälsa välkommen, berätta vad intervjun ska handla om och presentera gäster. Här kan radiodokumentärer vara något att ta inspiration av. 

Verbalisering för att göra film och föreläsningar tillgängliga för fler

Som anställd i Västra Götalandsregionen kan du ställa dina frågor om tillgänglighet i Viva Engagegruppen Digital tillgänglighet.