Webbstatistik

Här hittar du information och manualer och inspelade utbildningar om Matomo, statistikverktyget för intern och extern webb.

Du behöver inte logga in för att komma åt Matomo.

Digital utbildning i Matomo

I Lärportalen finns en digital utbildning om webbanalys i Matomo. 

Så hittar du mest besökta sidorna

 1. Välj vilken webbplats eller intranät du vill se statistik för.
 2. Välj vilket datumintervall du vill se statistik för.
 3. Gå till rubriken beteende.
 4. Klicka på sidor.
 5. Scrolla ner längst ner på sidan och klicka på kugghjulet.
 6. Välj gör den plan.
 7. Om du vill exportera datan till excel scrollar du ner längst ner på sidan och klickar på knappen som ser ut som en fyrkant med en pil i ena hörnet.

Så hittar du varifrån trafiken kommer ifrån

 1. Välj vilken webbplats eller intranät du vill se statistik för.
 2. Välj vilket datumintervall du vill se statistik för.
 3. Gå till rubriken förvärv.
 4. Välj översikt.
 5. Bocka i de trafikkällor du vill se i grafen.

Observera att allt fler webbplatser förhindrar spårning. Det innebär att man inte kan se trafik från externa webbplatser, utan detta visas som "direkttrafik" i statistiken. Detta gäller även trafik mellan VGR:s webbplatser.

Så hittar du vilken enhet besökaren använder

 1. Välj vilken webbplats eller intranät du vill se statistik för.
 2. Välj vilket datumintervall du vill se statistik för.
 3. Välj besökare och gå till enheter.

Så hittar du vilka dokument besökaren har laddat ner

 1. Välj vilken webbplats eller intranät du vill se statistik för.
 2. Välj vilket datumintervall du vill se statistik för.
 3. Välj besökare och sedan nedladdningar.

Nedladdade dokument kan också finnas under utlänkar. Detta gäller framförallt dokument som upprättats via SOFIA. Om den publicerade länken till dokumentet hämtats från "Hitta i arkivet" tolkar inte Matomo länken som en dokument, utan som en länk till en annan webbplats. 

Så sätter du upp segment

Du måste ha ett inlogg till Matomo för att kunna sätta upp segment. Din infomaster eller webbansvariga har det. Be hen sätta upp ett segment åt dig eller be om inlogg hos VGR IT i deras serviceportal.

Du kan också använda dig av någon av de globala segment som finns. Om du väljer segmentet "mobil trafik" visas enbart besök gjorda med mobil, om du väljer segmentet "intern trafik" visas endast besök gjorda av VGR:s IP-nummer (besök inom VGR:s nät eller via VPN).

Så sätter du upp mål i Matomo

Du måste ha ett inlogg till Matomo för att kunna sätta upp mål. Din infomaster eller webbansvariga har det. Be hen sätta upp ett mål åt dig eller be om inlogg hos VGR IT i deras serviceportal.

 1. Välj mål och lägg till ett nytt mål.
 2. Vanligaste målet man sätter upp är besök till en specifik url, antingen på sin egen webbplats eller på en annan.
 3. Välj ett namn för målet. Namnet ska tydligt beskriva vad målet mäter för något.
 4. Välj när målet ska utlösas, antingen när besökaren besöker en definierad url eller klickar på en länk till en annan webbplats.
 5. Välj vilken url du vill mäta. Skriv in den i fältet under URL innehåller.
 6. Välj spara.