Sökblocken

Det finns fyra olika block som kan användas för att hitta bland ett urval av webbsidor med hjälp av sök.

Sökkontrollblocken gör att det går att skapa sökningar inne på en webbplats detta kan göras när man har en avgränsad mängd sidor som man behöver kunna söka inom och där man inte vill ha träffar från övriga webbplatsen. Exempel på sidor där de används är remissblanketter för labbanalyser, hälso- och arbetsmiljöguider, utbildningskatalogen osv.  

Sökkontrollblock

Sökkontrollblocket är det första block man skapar. Egentligen räcker det att välja blocket och trycka på skapa så finns det ett block som man kan söka i men oftast vill man ju också ha en rubrik (den som här heter sökkontrollblock). 

Metadata

För att informationssidorna ska kunna filtreras på rätt sätt i söket behöver du lägga metadata på dem  detta görs under fliken metadata för kategorisering. Kategorierna hämtas från en gemensam kategorilista eller så kan man skapa upp en egen lista detta kräver dock att man får hjälp med utveckling via ärendeanmälan till it

Sökscope

De sidor som man ska kunna söka bland måste ligga i ett särskilt sökscope. Ett sökscope gör att sökningen begränsas till en förutbestämd mängd sidor. Sökscopet får man hjälp att ta fram om man lämnar in ett ärende till it OBS! Prata alltid igenom ärendet med  infomaster för webbplatsen innan du gör en sådan beställning. 

Resultatblocken

För att sökningen eller filtreringen ska visa ett resultat  krävs att sökkontrollblocket kompletteras med ett resultatblock. Träffarna kan presenteras som lista eller på karta. 

Söksidlistningsblock

I detta block presenteras träffarna som en lista.

Kategorier används för att avgöra vilket urval som sökningen ska göras inom 
Det finns en kryssruta som går att kryssa i om man vill att söksidlistningsblocket  inte ska visas innan sökning gjorts.  Under sök ställs in vilket sökscope man söker inom. 

Sökkontroll - resultatblock

Detta block visar resultatet på en karta

För att träffarna ska kunna presenteras på karta krävs longitud och latitud, eller om man vill lista evenemang kan detta göras med start och slutdatum.

Sök utbildning

Visa filtrering
Filtrera sökning

Sök