Serviceteamens ansvar och mandat

Serviceteamen har ansvar för innehåll och struktur för den regiongemensamma informationen på intranätet.

Innehållet under rubrikerna Min anställning och Stöd och tjänster är till stor del gemensamt innehåll, och till viss del lokala tillägg och sidor. Lokala tillägg och sidor hanteras av respektive förvaltning.

 • Struktur och innehåll för det gemensamma innehållet ansvarar serviceteam för, i samarbete med Koncernkontorets webbteam.
 • Serviceteam har mandat att ändra och bestämma över strukturen.
 • Innehållsansvariga kan ansvara för en avgränsad del av informationen inom serviceteamets ansvar.

Schematisk bild över ansvarsfördelningen

Mandat  Serviceteam  Innehållsansvarig
Om något ska publiceras eller tas bort Beslutar

 Stöttar

Ordval och rubriker Beslutar

Stöttar

Det faktiska sakinnehållet Stöttar

Beslutar

Plats i innehållsstrukturen Beslutar

Stöttar

Serviceteam - hålla ihop struktur och innehåll

En av intranätets principer är att det ska vara enkelt att hitta verktyg och lösa de uppgifter medarbetarna är på intranätet för att lösa. Serviceteamen ska se till att innehåll och struktur för regiongemensamt innehåll tillgodoser besökarnas behov i första hand. 

Syfte med serviceteam 

Syftet med serviceteam är att utifrån besökarnas behov prioritera vad som är viktigast på intranätet för de gemensamma sidorna. Teamet måste också ta hänsyn till organisationens behov och väga det mot vad som ger störst nytta hos användaren.

Varje serviceteam ansvarar för en avgränsad del av webbplatsen. 

I serviceteamen ingår medarbetare från hela VGR; det kan vara specialister inom ett område, kommunikatörer eller administratörer beroende på serviceteamets inriktning.

Arbetsuppgifter och mandat 

Serviceteamet har mandat att ändra och prioritera innehåll och struktur.

Serviceteamets ansvar och arbetsuppgifter är: 

 • Att prioritera besökarnas och organisationens behov 

 • Att prioritera innehåll och innehållsstruktur utifrån statistik och användartester 

 • Att publicera och uppdatera innehåll ihop med innehållsansvarig

 • Att granska innehållet så det är korrekt och aktuellt ihop med innehållsansvarig

 • En gemensam kontaktväg in 

Befintliga serviceteam

Serviceteam Min anställning

Serviceteam Min anställning ansvarar för strukturen och innehållet för:

 • Min anställning 
 • HR under Stöd och tjänster
 • För dig som chef under Stöd och tjänster