Lägg in bild

Observera!

Manualen gäller funktioner i Optimizely enligt VGR:s nya visuella identitet. För webbplatser som använder VGR:s gamla grafiska profil eller ett neutralt/eget tema är vissa justeringar inte möjliga att göra.

Bilden är ofta det första ögat faller på, och de bilder vi väljer kan vara avgörande för hur vi lyckas förmedla vårt budskap.

Behöver du verkligen en bild? 

Det första att tänka på när det gäller bilder för webben är att de ska vara meningsbärande det vill säga de ska tillföra något en text inte kan förmedla. Vi har aldrig bilder enbart för dekoration, de riskerar att dra fokus från budskapet.

Att skriva en alt-text

En alt-text kan läsas av en skärmläsare och används för att beskriva bildens innehåll för någon som inte kan se den. Alt-texten ska tillföra samma sak till texten som bilden gör för de som kan se. Ett bra sätt att tänka kan vara att du föreställer dig att du förklarar bilden för någon i telefon. Om du inte skulle förklara bilden, tillför den ingen vital information.

Bilder ska ha alt-text

Gör så här:

Från Optimizely kommer du åt Mediebanken genom speciella bildfält som känns igen på den här symbolen:

För att lägga bilder i brödtexten kan du komma åt Mediebanken direkt i editorn genom en knapp som ser ut så här:

Bildformat 

När du väljer en bild från Mediebanken finns det ett antal förinställda format att välja bland.

Bildfältet för toppbilden på informationssida/nyhetssida är full bredd i proportionerna 16:9. Även i puffblock är proportionerna 16:9 för bilden. Konsekvent bildstorlek ser robust och sammanhållet ut och ger ett konsekvent och pålitligt utseende på våra webbplatser.

I brödtext kan bilder ha andra proportioner.

Beskära bilden

När du väljer en förinställd storlek måste bilden beskäras för att passa förinställningens dimensioner. Verktyget för att beskära bilden visas automatiskt och dimensionerna är låsta till den förinställning du valt. 

Det är också möjligt att beskära en bild utan att först välja en förinställning. Du är då fri att sätta dina egna dimensioner. Rekommendationen är dock att alltid välja bland de förinställda storlekarna när du lägger in en bild. Framför allt är det viktigt att ha koll på vilket/vilka bildformat just din webbplats använder. För de flesta webbplatser är det 16:9 format som gäller men fråga din infomaster/webbplatsansvarig om du är osäker. 

Behörighet till VGR Mediebank

Kontakta i första hand din förvaltnings medieadministratör för att lägga upp bilder  i VGR Mediebank. Behöver du själv kunna ladda upp bilder i VGR mediebank måste du beställa behörighet genom VGR IT. Detta görs alltid i samråd med medieadministratören. 

Utvecklingsfrågor och förslag på systemförbättringar lämnas till OSV.