Dropdownblock

Observera

Manualen gäller funktioner i Optimizely enligt VGR:s nya visuella identitet. För webbplatser som använder VGR:s gamla grafiska profil eller ett neutralt/eget tema är vissa justeringar inte möjliga att göra.

Dropdownblock är en typ av sidlistningsblock som automatiskt hämtar alla sidor under en utpekad sida.

Du använder Dropdownblocket för att underlätta besökarens navigering vid en stor mängd webbsidor, när det annars skulle bli för lång vänstermeny. 

Ett exempel på hur blocket används är Turisthandboken

Gör så här:

Innan du skapar Dropdownblocket

 1. Bestäm vilken sida som ska pekas ut som start för listan.
 2. Alla sidor som placeras under denna kommer automatiskt att publiceras i Dropdownblocket.

Skapa Dropdownblocket

 1. Tryck på skapa ett nytt block, namnge och välj Dropdown block. Publicera.
 2. Fyll i Rubrik. Denna rubrik hamnar överst i blocket. Se blocket nedan för exempel.
 3. Välj Lista undersidor från och peka sedan ut den sida som du vill ska vara startsida för listan.
 4. Välj hur du vill att sidorna ska sorteras.
 5. Publicera.

Som extra funktioner finns 

 • Rubrik till Dropdownlista. Se det andra Dropdownblocket.
 • Text för defaultvärde, här läggs en defaulttext som syns när inget val gjorts. Det går också att lägga till en länk till defaultvärdet dit besökaren länkas om defaultvärdet är valt.
 • Under knapp text ändras texten på valknappen.
 • Det går också att skapa manuella länkar i fältet Manuellt utpekade länkar.
 • Möjlighet att lägg till ikon framför rubriken. Använd ikoner om du vill lyfta fram eller förtydliga något. Ikoner ska underlätta för besökaren. I Dropdownblocket visas alltid ikonen på en "splash" i webbplatsens primärfärg.

Tänk på att det här blocket döljer information för besökaren som måste klicka på en pil för att få fram den, och i mobila läget kan information både döljas och vara svår att komma åt.