Tillgänglig webb

En tillgänglig webb förutsätter både att vår webbplats är utformad korrekt och att redaktörer vet hur man skapar tillgängligt innehåll.

Varför tillgängliga webbplatser?

Tillgänglighet på webben är i grunden en demokratifråga. En extra bonus är att en tillgänglig webbplats är mer lättanvänd för alla, oavsett funktionsnedsättning. 

Så här arbetar vi med tillgängligheten på VGR:s webbplatser

Utveckling av VGR:s delade webbmallar sköts av konsulter. VGR:s delade mallar ska vara tillgängliga. Hittar du ändå fel i dessa mallar vare sig det är tillgänglighetsbrister eller andra fel gör du en anmälan till koncernstab digitalisering via VGR serviceportal eller mejlar webb@vgregion.se

Diggs webbriktlinjer

Tillgänglighet i sociala medier

Även innehåll på sociala medier ska vara tillgängligt

Tillgänglighet i sociala medier  på VGR:s webbplats

Tillgängligt redaktörskap

Det är också viktigt att den som arbetar med innehållet på webbplatser gör rätt. Alla som arbetar med detta har ett ansvar att följa riktlinjer och stilmallar. 

Använd stilmallen

Stilmallen för formatering gör att de som använder skärmläsare enkelt kan navigera genom våra webbplatser på ett bra sätt. Använd alltid stilmallen för formatering, då blir koden som läses av skärmläsaren rätt. Om du skapat egen manuell formatering blir sidan otillgänglig för den som inte ser. Saknar du något i stilmallen lägg ett utvecklingsärende till koncernstab digitalisering. 

Formateringsmanual

Mer att tänka på

Riktlinjer kring alt-texter

Länka på rätt sätt

Gör rubriker på rätt sätt

Gör tabeller på rätt sätt

Gör en video på rätt sätt

Tillgänglighetsredogörelse

Alla webbplatser ska ha en publicerad tillgänglighetsredogörelse.

Om tillgänglighetsredogörelser i checklistan för nya webbplatser