Webbplatsen använder teknik som troligen inte stöds av din webbläsare som exempelvis Internet Explorer 11. Vissa saker kan se konstiga ut eller inte fungera. Vi rekommenderar att du byter till en modern webbläsare istället.

Gå direkt till huvudinnehållet

Tillgänglig webb

Webben ger stora möjligheter att förse besökare med information och tjänster på lika villkor. En tillgänglig webb förutsätter både att vår webbplats är utformad korrekt och att redaktörer vet hur man skapar tillgängligt innehåll.

Varför tillgängliga webbplatser?

Tillgänglighet på webben är i grunden en demokratifråga. En extra bonus är att en tillgänglig webbplats är mer lättanvänd för alla, oavsett funktionsnedsättning. 

Digital tillgänglighet

Så här arbetar vi med tillgängligheten på VGR:s webbplatser

Utveckling av VGR:s delade webbmallar sköts av konsulter. VGR:s delade mallar ska vara tillgängliga. Hittar du ändå fel i dessa mallar vare sig det är tillgänglighetsbrister eller andra fel gör du en anmälan till VGR IT eller mejlar webb@vgregion.se

Riktlinjer för tillgänglighet på Vägledning för webbutveckling

Tillgängligt redaktörskap

Det är också viktigt att den som arbetar med innehållet på webbplatser gör rätt. Alla som arbetar med detta har ett ansvar att följa riktlinjer och stilmallar. 

Använd stilmallen

Stilmallen för formatering gör att de som använder skärmläsare enkelt kan navigera genom våra webbplatser på ett bra sätt. Använd alltid stilmallen för formatering, då blir koden som läses av skärmläsaren rätt. Om du skapat egen manuell formatering blir sidan otillgänglig för den som inte ser. Saknar du något i stilmallen lägg ett utvecklingsärende till VGR IT. 

Formateringsmanual

Skriv alt-texter

Alla meningsbärande bilder ska ha en alt-text som förklarar bildens innehåll för den som inte kan se den. 

Riktlinjer kring alt-texter

Tillgängliga dokument

Viktigt att minnas är att lagkraven om tillgänglighet gäller även alla dokument som läggs ut på våra webbsidor.  

Utbildning i Lärportalen

Utbildningen tar upp hur du arbetar med tillgänglighet i Word, Powerpoint, Adobe Acrobat Pro och blanketter.

Logga in i Lärportalen och sök på ”digital tillgänglighet" för att nå utbildningen 

Utbildningen kan genomföras på traditionellt sätt eller användas som ett uppslagsverk när du behöver den. Genom att göra dokument tillgängliga och på ett korrekt sätt blir innehållet enklare att ta till sig för alla, inte bara de med funktionshinder.

Texta inspelad media

Inspelad digital video ska ha undertexter och för ljud, till exempel podcasts, ska en textversion erbjudas.

Texta video

Tillgänglighetsredogörelse

Alla webbplatser ska ha en publicerad tillgänglighetsredogörelse.

Om tillgänglighetsredogörelser i checklistan för nya webbplatser

 


Senast uppdaterad: 2022-11-21 16:36