Puffblock

Observera!

Manualen gäller funktioner i Optimizely enligt VGR:s nya visuella identitet. För webbplatser som använder VGR:s gamla grafiska profil eller ett neutralt/eget tema är vissa justeringar inte möjliga att göra.

Puffblock används för att länka till en annan sida. De innehåller alltid en länk och ofta en bild eller ikon. Om puffblocket inte har bild kan de istället vara färglagda. De kan dra uppmärksamheten till sig, så se till att ha riktigt bra material som du länkar till.

Gör så här:

Skapa puffblock

 1. Tryck på skapa ett nytt block och välj puffblock.
 2. Fyll i de obligatoriska uppgifterna under Egenskaper som krävs.
  Vid Pufflänk tryck på de tre prickarna till höger. 
  När du får upp rutan Skapa länk, tryck på de tre prickarna till höger om sida, och sök eller klicka dig fram till den sida du vill länka till, markera och tryck OK + OK.
 3. Lägg in Rubrik.
 4. Lägg in Pufftext (valfritt).
 5. Lägg in bild genom att trycka på pluset vid ikonen för VGR Mediebank eller välj ikon (valfritt).
 6. Välj om bilden eller ikonen ska ligga ovanför rubriken eller till vänster om den vid rubriken Bildens placering. Bild/ikon till vänster fungerar bäst för kortare pufftexter.
 7. Publicera

Som extra funktioner finns

Puffblock utan bild

Färglägg blocket genom att välja nyans ljus/mörk vid rubriken Puff bakgrundsfärg. För att blocket ska bli färgat krävs att det placeras i en innehållsarea som har en vald färg. Vald färg på innehållsarean styr vilken färg blocket får. Inställningar behöver alltså göras både på sidans innehållsarea och i respektive puffblock.

Om innehållsarean har en bakgrundsfärg ska enbart nyansen mörk väljas.

Puffblock med ikon till vänster

Puffblock med ikon till vänster kan ges en färgad platta bakom ikonen genom att kryssa i rutan Färglagd ikon. För att ikonen ska få färgad bakgrund krävs att blocket placeras i en innehållsarea som har en vald färg. Vald färg på innehållsarean styr vilken färg blocket får. Inställningar behöver alltså göras både på sidans innehållsarea och i respektive puffblock.

Tänk på

Bilden i puffblocket ska normalt inte ha alt-text, eftersom det gör det svårare för den som använder skärmläsare att klicka vidare till puffblockets länkmål. Lämna alt-texten tom i VGR Mediebank så markeras bilden som dekorativ och hoppas över av skärmläsare.

Puffar som ligger bredvid varandra blir lika höga. Om en pufftext är lång och den bredvid är kortare fylls utrymmet med vit bakgrund. Detta syns dock bara vid förhandsgranskning. 
Här hittar du mer om hur man lägger in bild från Fotowebb

För att ändra storleken på puffblocken klickar du på de tre strecken bredvid puffblockets namn. I menyn som dyker upp finns alternativet Visa som. Där väljer du hur stort puffblocket ska vara.

Eftersom alla objekt som finns på en webbsida kan dra till sig besökarens uppmärksamhet är det viktigt att du väljer en bild som hör samman med rubriken och texten under. Här finns två exempel, ett bra och ett som behöver ny bild.

Puffblock med ikon

Puffblock med ikon placerad i toppen. Färgen bakom ikonen styrs av webbplatsens primärfärg.

Vänsterställd bild

Det går också att lägga bilden till vänster, men det får inte bli för mycket text för då kan det se konstigt ut. Det går också att lägga bilden till vänster, men det får inte bli för mycket text för då kan det se konstigt ut. Det går också att lägga bilden till vänster, men det får inte bli för mycket text för då kan det se konstigt ut. Det går också att lägga bilden till vänster, men det får inte bli för mycket text för då kan det se konstigt ut. Det går också att lägga bilden till vänster, men det får inte bli för mycket text för då kan det se konstigt ut.