Digital tillgänglighet

Digital offentlig service ska vara tillgänglig. Kravet på tillgänglighet finns i Lagen om tillgänglighet till digital offentlig service (DOS-lagen).

Digital tillgänglighet innebär att ingen ska hindras från att använda digital service på grund av funktionsnedsättning. Några exempel på viktiga egenskaper för digital tillgänglighet är att det ska gå att:

  • Förstora/zooma utan att innehåll hamnar utanför skärmen
  • Navigera och använda alla funktioner via tangentbord eller röststyrning
  • Lyssna på innehållet via ett uppläsande hjälpmedel
  • Enkelt läsa och förstå texten

I Viva Engage finns gruppen Digital tillgänglighet för kunskapsdelning i frågor kring digital tillgänglighet och DOS-lagen.

Digital tillgänglighet i Viva Engage (endast nåbar inom VGR:s nät)

Fördjupning

Diggs (myndigheten för digital förvaltning) webbriktlinjer 

Digital tillgänglighet, introduktion till WCAG

Frågor och svar

Gäller DOS-lagen också VGR:s intranät?

Ja, intranät och extranät omfattas av lagen om de publicerats efter den 23 september 2019. Har de publicerats innan dess omfattas de först när de genomgår en omfattande översyn.

Delar av våra intranät publicerades före detta datum men majoriteten publicerades efter. Eftersom de bygger på samma mallar så omfattas därför alla intranät.

När det gäller kraven på tillgänglighet i interna system överlappar DOS-lagen, diskrimineringslagen och arbetsmiljölagen varandra.

Måste information som delas i Yammer vara tillgängligt?

Dokument behöver inte tillgänglighetsanpassas om de ska delas i små slutna grupper, om du verkligen vet att det inte behövs. Tänk på att det även finns dolda funktionsvariationer som exempelvis dyslexi.

Delas dokumentet i en större eller öppen grupp behöver det vara tillgängligt. Om någon ber om ett tillgängligt alternativ till ett otillgängligt dokument är vi skyldiga att tillhandahålla det.

Vem ansvarar för vad när det gäller tillgänglighet?

När det gäller webbsidor och -platser i Optimizely så ansvarar VGR:s konsulter på uppdrag av koncernstab digitalisering, Koncernkontoret för att de gemensamma mallarna för block och sidtyper som används uppfyller kraven.

Den som ansvarar för innehållet på respektive webbsida ansvarar för att mallar används på rätt sätt och VGR:s riktlinjer för innehållet har följts så inte tillgängligheten försvåras.

När det gäller publicerade dokument så ansvarar innehållsansvarig för att göra de justeringar som krävs för att innehållet ska vara tillgängligt.

Den som beställer något från en leverantör ansvarar för att ställa krav på att det som levereras är tillgängligt.

Ingen i vår målgrupp har någon funktionsnedsättning. Kan vi strunta i tillgängligheten då?

Nej.

Vi hinner inte! Kan vi åberopa undantag för oskäligt betungande anpassning enligt 12 § DOS-lagen?

Myndigheten för digital förvaltning (DIGG) inte kan ge förhandsbesked i enskilda ärenden. Men de har meddelat att undantaget för oskäligt betungande är till för små organisationer där väldigt få personer arbetar med digitalt innehåll och menar att det skulle vara väldigt svårt för en organisation av VGR:s storlek att få igenom ett sådant åberopande.

Hur kontrollera digital tillgänglighet vid it-upphandling?

Upphandlingsmyndigheten har besvarat detta i sin frågeportal

Jag vill ta hjälp av en expert, hur gör jag.

Du kan anlita avtalad leverantör för att tillgänglighetsgranska bland annat dokument, webbaserade system, e-tjänster och appar. Mer information finns på VGR:s intranät.

Vad gäller för textbaserad information på digitala informationsskärmar?

Tänk på god kontrast, begripligt språk och att det ges gott om tid att läsa texten innan den växlar bild, alternativt inte växla alls. Det är även viktigt att skärmarna inte är det enda sättet att ta del av informationen.