Popup-funktioner

Vi har ingen inbyggd funktion för popupfönster i Optimizely eftersom de fungerar dåligt för besökare som surfar via mobilen och oftast är otillgängliga för skärmläsare. Därför ska vi alltid försöka hitta en annan lösning.

Undvik popup-fönster

Den första regeln för popupfönster är att försöka undvika att använda dem. Våra webbplatser är byggda för mobil i första hand och då fungerar popup-fönster dåligt.

Popup-fönster fungerar också mindre bra för besökare som surfar via skärmläsare (används av blinda och synskadade). När popup-fönstret täcker hela skärmen finns risken att besökaren blandar samman bakåt- och stängknapparna och råkar stänga ursprungsfönstret när hen egentligen bara vill gå till föregående sida.

Vill du veta mer om varför vi inte använder popup-fönster kan du läsa om dem i Vägledning för webbutveckling, riktlinjer för hur man bör arbeta med webbplatser i offentlig sektor.