Tillgängliga dokument

Publicera i första hand information direkt på en webbsida istället för som ett dokument. Om du ändå publicerar dokument ska de vara tillgängliga.

Det ställs samma krav på digital tillgänglighet på dokument som på webbsidor.

Utbildning för att göra dokument tillgängliga

Frågor och svar

När är det rätt att publicera information som ett dokument?

  • Omfattande information som i första hand är tänkt att läsas i utskrivet format.
  • Information som är beroende av att layout, grafik och innehåll alltid presenteras på samma sätt.
  • Information som är bunden enligt lag att se ut på ett specifikt sätt
  • Dokument som är illustrerade med tabeller med flera kolumner, eller innehåller matematiska formler eller andra element som kräver särskilda dokumentformat.

Vart vänder jag mig för att få hjälp?

Du kan själv testa och kontrollera tillgängligheten direkt i Word, Powerpoint och Adobe Acrobat. Mer information finns i utbildningen för digital tillgänglighet.

Du kan också köpa tjänsten via Regionservice specialistkonsulter eller Tryckeri- och formgivningstjänster.

Du kan också anlita en extern konsult för Tillgänglighetsgranskning (länk till VGR:s intranät)

Är dokument som publiceras från SOFIA automatiskt tillgänglighetsanpassade?

Nej. De mallar som finns i SOFIA är förberedda för att innehållet ska vara tillgängligt. Men den som skapar dokument måste formatera innehållet, till exempel text, tabeller och bilder rätt.

Dokumenthantering i SOFIA beskrivs i SOFIA-manualen

Vad ska jag göra om någon hör av sig och vill ha ett dokument i anpassat format?

Enskilda har rätt att begära information i en för dem tillgänglig version. En sådan tillgänglighetsbegäran ska hanteras utan onödigt dröjsmål.

En begäran kan tillgodoses på olika sätt beroende på vad som efterfrågas. Det kan innebära att begärd information ges muntligen, en avskrift av en ljudupptagning eller på ann sätt som är tillgängligt för den som begär att ta del av den. Man får inte ta ut en avgift i samband med en tillgänglighetsbegäran.

Vi har gjort en film med speakerröst utifrån en powerpointpresentation och vill dela både filmen och presentationen. Räcker det att den ena versionen är tillgänglig?

Nej. Presentationen och och videofilmen ses som separata innehåll som båda två var för sig måste uppfylla lagkraven enligt lagen om tillgänglighet till digital offentlig service (DOS-lagen).