Sidlistningsblock

Observera!

Manualen gäller funktioner i Optimizely enligt VGR:s nya visuella identitet. För webbplatser som använder VGR:s gamla grafiska profil eller ett neutralt/eget tema är vissa justeringar inte möjliga att göra.

Sidlistningsblock listar automatiskt alla sidor som är publicerade under en utpekad sida. Väldigt användbart för att göra automatiska nyhetslistningar.

Sidlistningsblock är ett block som automatiskt visar alla sidor som skapas under en utpekad sida. Det räcker alltså att skapa sidan på rätt ställe för att den ska hamna i listan.

Ett exempel på hur Sidlistningsblock används

Gör så här:

Skapa Sidlistningsblock

  1. Tryck på skapa ett nytt block, namnge och välj Sidlistningsblock
  2. Skriv in Listrubrik.
  3. Bestäm sorteringsordning. 
  4. Peka ut vilken sida som listningen ska hämtas från I exemplet nedan har förstasidan för block i webbhandboken valts. Om vi skapar en ny sida för någon blocktyp i Optimizely hittas den automatiskt i listan.
  5. Välj Skapa.

Som extra funktioner finns 

  1. Möjlighet att bestämma om pufftext (=ingress)  ska synas eller ej. Och om den ska synas kan blocket ställas in så att den bara visas på de ett visst antal av sidorna, detta används ofta i nyhetslistningar.  
  2. Möjlighet att ställa in hur många webbsidor som ska visas samt att peka ut en webbsida där alla sidor visas. OBS! om du väljer 0 visas alla sidor.
  3. För att använda funktionen visa alla nyheter skapar du en sida med ytterligare ett sidlistningsblock och ställer in det på att visa alla sedan pekar du ut denna sida under "En Länk till en sida som visar alla".
  4. Möjlighet att lägga till ikon. Använd ikoner om du vill lyfta fram eller förtydliga något. Ikoner ska underlätta för besökaren.

Blocktyper i Optimizely

  • Bild- och länkblock 1+2

    Blocket Bild- och länkblock 1+2 visar en bildlänk och två textlänkar till webbsidor som du vill lyfta fram på din startsida.

  • Bildspelsblock

    Använd bildspelsblocket när besökaren ska kunna följa ett flöde av bilder, till exempel för att förstå ett speciellt skeende.

  • Block för att beställa publikation

    Beställ publikation blocket är kopplat till ett färdigt formulär där besökaren kan beställa en publikation.

  • Call to action-block

    Blocket används för att tydligt visa de viktigaste actions, eller åtgärder, besökare kan göra på en sida. Blocket ska underlätta att snabbt utföra en uppgift.

  • Dropdownblock

    Dropdownblock är en typ av sidlistningsblock som automatiskt hämtar alla sidor under en utpekad sida.

  • E-tjänster

    Blocket styrs av HSA-id och hämtar uppgifter direkt från KIV. Det används på mottagnings -och avdelningssidor.

  • Expanderingsblock

    Expanderingsblock är ett block som i infällt läge endast visar en rubrik och en pil. När besökaren trycker på pilen fälls en texteditor ut och visar mer information.

  • iFeedblock

    Ett iFeedblock används för att automatiskt publicera dokument från en samarbetsyta till en lista på en webbsida.

  • Jobbsök

    Blocket är till för att söka efter och lista lediga jobb och finns tillgängligt på sidtypen Informationssida.

  • Kalenderblock

    Kalenderblocket är en typ av block som automatiskt hämtar och listar kalenderhändelser från Regionkalendern.

  • KIV-Blocken

    De olika KIV-blocken används för att visa kontaktuppgifter. Uppgifterna hämtas direkt ur KIV (Katalog i väst), källan för alla kontaktuppgifter i VGR.

  • Lika-höjdblock

    Lika-höjdblocket användes tidigare för att få block att bli lika höga. Numera är detta en egenskap som ligger inlagda i blocken.

  • Optimizely Formsblock

    För alla typer av formulär i Optimizely är det Optimizely Formsblock du ska använda. Till exempel för att publicera frågor, anmälningsformulär eller enkäter som besökaren kan fylla i.

  • Prenumerera på ett nyhetsbrev

    Blocket används för att anmäla sig till nyhetsbrev som skickas ut via Optimizely Campaign.

  • Puffblock

    Puffblock används för att länka till en annan sida. De innehåller alltid en länk och ofta en bild eller ikon. Om puffblocket inte har bild kan de istället vara färglagda. De kan dra uppmärksamheten till sig, så se till att ha riktigt bra material som du länkar till.

  • Puffblock för servicesidor

    Här hittar du information om hur puffblock för servicesidor fungerar och vad de skiljer åt mot vanliga puffblock.

  • RSS/sidlistningsblock

    RSS/Sidlistningsblock använder du för att slå ihop flera nyhetsflöden.

  • RSS-flödesläsare

    Blocket RSS-flödesläsare hanterar RSS-flöden från andra hemsidor och presenterar dem i en läsbar lista.

  • Service portal RSS-flödesläsare

    Blocket "Service portal RSS-flödesläsare" visar aktuell driftinformation för våra IT-system Det går att ställa in så det bara visar information för just de system som används av din förvaltning. Obs blocket på den här sidan är bara en skärmdump på ett block eftersom det endast kan användas på intranätet.

  • Sidlistningsblock

    Sidlistningsblock listar automatiskt alla sidor som är publicerade under en utpekad sida. Väldigt användbart för att göra automatiska nyhetslistningar.

  • Smsreminderblock

    Ett specialblock som endast används för att skicka påminnelse för influensavaccinering.

  • Sökblocken

    Det finns fyra olika block som kan användas för att hitta bland ett urval av webbsidor med hjälp av sök.

  • Textblock

    Textblock är ett block som används främst för att lägga in text på en startsida.

  • Vanliga system - intranät

    Blocket för vanliga system används enbart på startsidor på intranätet. Syftet är att ha en lättåtkomlig väg direkt in i de mest använda systemen.


  • Närbild av någons händer som täljer kanterna på en träskål
    Tälj klart en snibbskål, Sommaren 2024

    Workshopen går vid flera tillfällen och är som en liten kurs i täljning där du under ledning av en erfaren slöjdare får forma hörnen, ”snibbarna” på en svarvad skål. Du får också tips och råd kring ytbehandling så att du kan måla eller olja skålen hemma sen.

  • Närbild av en hand som väver
    Nyfiken på vävning - Lär dig väva 5-9 augusti

    Här är kursen för dig som vill komma igång att väva. Den vänder sig både till dig som är nybörjare och till dig som har vävt för länge sedan och vill komma igång igen. Kursen hålls i Slöjdens hus i Skövde.

  • Närbild på händer som slipar en kniv
    Skärpa verktyg 9-10/11

    Du får lära dig grunderna i att slipa dina verktyg som knivar, stämjärn, hyvelstål, skölpar, saxar och yxor.

  • Någon slår med en hammare på en glödande krok på ett städ
    Smide 14-15/9

    Smide för nybörjare. Vi tillverkar enkla och klassiska föremål som krokar, haspar och andra användbara mindre föremål med hjälp av hammare och städ.

  • Två adventsstjärnor av näver som hänger och lyser mot en vit bakgrund
    Adventsstjärna i näver 30/11

    Lär dig göra en stjärna i näver – till julgranen, adventsfönstret eller bara som en personlig lampskärm. Med den här kursen har du en färdig precis till första advent.

  • händer i en cirkel som håller i knivar
    Tälj med kniv och yxa för kvinnor 9-10/11

    Det här är en grundkurs i att tälja i färsk trä, både med kniv och yxa! Kursen passar dig som är nybörjare och dig som har täljt förut och vill fördjupa kunskaperna.