Webbplatsen använder teknik som troligen inte stöds av din webbläsare som exempelvis Internet Explorer 11. Vissa saker kan se konstiga ut eller inte fungera. Vi rekommenderar att du byter till en modern webbläsare istället.

Gå direkt till huvudinnehållet

Sidlistningsblock

Sidlistningsblock listar automatiskt alla sidor som är publicerade under en utpekad sida. Väldigt användbart för att göra automatiska nyhetslistningar.

Sidlistningsblock är ett block som automatiskt visar alla sidor som skapas under en utpekad sida. Det räcker alltså att skapa sidan på rätt ställe för att den ska hamna i listan.

Ett exempel på hur Sidlistningsblock används

Gör så här:

Skapa Sidlistningsblock

 1. Tryck på skapa ett nytt block, namnge och välj Sidlistningsblock
 2. Skriv in Listrubrik.
 3. Bestäm sorteringsordning. 
 4. Peka ut vilken sida som listningen ska hämtas från I exemplet nedan har förstasidan för block i webbhandboken valts. Om vi skapar en ny sida för någon blocktyp i Optimizely hittas den automatiskt i listan.
 5. Välj Skapa.

Som extra funktioner finns 

 1. Möjlighet att bestämma om pufftext (=ingress)  ska synas eller ej. Och om den ska synas kan blocket ställas in så att den bara visas på de ett visst antal av sidorna, detta används ofta i nyhetslistningar.  
 2. Möjlighet att ställa in hur många webbsidor som ska visas samt att peka ut en webbsida där alla sidor visas. OBS! om du väljer 0 visas alla sidor
 3. För att använda funktionen visa alla nyheter skapar du en sida med ytterligare ett sidlistningsblock och ställer in det på att visa alla sedan pekar du ut denna sida under 
  "En Länk till en sida som visar alla"

Blocktyper i Optimizely

 • Blocken Bildlänkar 1+2 visar tre bildlänkar till olika webbsidor som du vill lyfta fram på en startsida. Den går även att använda på andra typer av sidor.

 • Bildspelsblock visar en följd av flera bilder, som besökaren själv kan bläddra bland, antingen genom att använda pilarna eller genom att klicka på miniatyrerna under den stora bilden.

 • Beställ publikation blocket är kopplat till ett färdigt formulär där besökaren kan beställa en publikation.

 • Blocket används för att tydligt visa de viktigaste actions, eller åtgärder, besökare kan göra på en sida. Blocket ska underlätta att snabbt utföra en uppgift.

 • Dropdownblock är en typ av sidlistningsblock som automatiskt hämtar alla sidor under en utpekad sida.

 • Blocket styrs av HSA-id och hämtar uppgifter direkt från KIV. Det används på mottagnings -och avdelningssidor.

 • Expanderingsblock är ett block som i infällt läge endast visar en rubrik och ett plus. När besökaren trycker på pluset fälls en texteditor ut och visar mer information.

 • Blocket grafisk tidslinje är uppbyggt av en rad puffblock och används till att illustrera ett händelseförlopp grafiskt.

 • Ett iFeedblock används för att automatiskt publicera dokument från en samarbetsyta till en lista på en webbsida.

 • Blocket är till för att söka efter och lista lediga jobb och finns tillgängligt på sidtypen Informationssida.

 • Kalenderblocket är en typ av block som automatiskt hämtar och listar kalenderhändelser från Regionkalendern.

 • De olika KIV-blocken används för att visa kontaktuppgifter. Uppgifterna hämtas direkt ur KIV (Katalog i väst), källan för alla kontaktuppgifter i VGR.

 • Lika-höjdblocket användes tidigare för att få block att bli lika höga. Numera är detta en egenskap som ligger inlagda i blocken.

 • För alla typer av formulär i Optimizely är det Optimizely Formsblock du ska använda. Till exempel för att publicera frågor, anmälningsformulär eller enkäter som besökaren kan fylla i.

 • Blocket används för att anmäla sig till nyhetsbrev som skickas ut via Optimizely Campaign.

 • Puffblock används för att länka till en annan sida, oftast används de på startsidor. De innehåller alltid en länk och oftast en bild. De kan dra uppmärksamheten till sig, så se till att ha riktigt bra material som du länkar till.

 • Här hittar du information om hur puffblock för servicesidor fungerar och vad de skiljer åt mot vanliga puffblock.

 • RSS/Sidlistningsblock använder du för att slå ihop flera nyhetsflöden.

 • Blocket RSS-flödesläsare hanterar RSS-flöden från andra hemsidor och presenterar dem i en läsbar lista.

 • Blocket "Service portal RSS-flödesläsare" visar aktuell driftinformation för våra IT-system Det går att ställa in så det bara visar information för just de system som används av din förvaltning. Obs blocket på den här sidan är bara en skärmdump på ett block eftersom det endast kan användas på intranätet.

 • Sidlistningsblock listar automatiskt alla sidor som är publicerade under en utpekad sida. Väldigt användbart för att göra automatiska nyhetslistningar.

 • Ett specialblock som endast används för att skicka påminnelse för influensavaccinering.

 • Det finns fyra olika block som kan användas för att hitta bland ett urval av webbsidor med hjälp av sök.

 • Textblock är ett block som används främst för att lägga in text på en startsida.

 • Twitterblocket används för att visa flöden från Twitter på en Optimizelysida.

 • Blocket för vanliga system används enbart på startsidor på intranätet. Syftet är att ha en lättåtkomlig väg direkt in i de mest använda systemen.


Senast uppdaterad: 2022-09-14 13:17