Ikoner

Använd ikoner när du vill lyfta fram eller förtydliga något. Använd inte ikoner som dekoration.

Ikoner hjälper till att förtydliga ett komplext sammanhang eller stödja ett budskap och användas inte som dekorationer. Ikoner ska förenkla för besökaren. 

Riktlinje

Använd ikoner sparsamt så att besökaren förstår vad som är viktigt.

Så här gör vi inte - använda ikoner

Ikoner kan användas för att lyfta intresset för ett särskilt element, exempelvis en knapp. Den som designar för lägre skärmstorlekar (surfplattor och mobiler till exempel) kan använda enbart ikoner som ett sätt att spara utrymme. Se då till att använda såna som de flesta känner igen.

Är du osäker? Testa på din omgivning.

De ikoner som används på VGR:s webbplatser hämtas från Streamlines ikonbibliotek och finns i respektive block.

Om du behöver ikoner i andra sammanhang och är i behov av en premiumlicens, kontakta VGR:s licenshantering (länk till VGR:s intranät).

De ikoner som ingår i VGR:s visuella identitet kan också användas i digital kommunikation.

Ikoner - VGR:s varumärkesmanual