Webbplatsen använder teknik som troligen inte stöds av din webbläsare som exempelvis Internet Explorer 11. Vissa saker kan se konstiga ut eller inte fungera. Vi rekommenderar att du byter till en modern webbläsare istället.

Gå direkt till huvudinnehållet

Block

Använd ett block när du vill lägga till speciella funktioner som antingen inte går att skapa i vanliga brödtextfältet, eller om du vill lyfta särskild information som finns längre ner i strukturen.

Hur används block

Block används när du vill lägga till funktioner som inte finns i sidmallen. Du kan till exempel skapa nyhetslistningar och bildspel, visa kontaktuppgifter eller kalenderhändelser. Mer om funktionerna för de olika  blocken hittar du i blocket längst ner på den här sidan. 

Alla block är uppbyggda på liknande sätt, gemensamt för dem är att

 • de läggs in i sidans blockyta (1)j
 • de redigeras genom att välja menyn i övre högra hörnet (2)
 • du behöver välja alla egenskaper för att hitta en del av funktionerna (3)
 • du måste välja vilken bredd du vill visa blocket i (full bredd, 2/3, halva eller 1/3 av den tillgängliga ytans bredd).

Tänk på att

Använd blocken sparsamt och endast för att tillföra speciella funktioner, och aldrig för att skapa en egen design. Alla block är tillgängliga men de innebär ändå en något mer komplicerad navigering för en skärmläsare, håll användandet till ett minimum. 

Du ska inte placera till exempel ett iFeedblock i ett dropdownblock även om det är tekniskt möjligt, innehållet blir inte tillgängligt för besökare med skärmläsare. 

Gör så här:

 1. Tryck på skapa ett nytt block i blockytan (1).
 2. Välj vilket block du vill ha. 
 3. Skapa blocket enligt instruktion på respektive sida.
 4. Välj vilken bredd du vill att blocket ska visas i (4).
 5. Publicera.
 6. Välj tillbaka för att se hur blocket ser ut på sidan.

 1.

 

2.

 3. 

  4.

Använda samma block på flera sidor

Du kan välja om du vill använda ett block på en enstaka sida eller om du vill återanvända det på flera sidor. Till exempel för ett kontaktblock med kontaktuppgifter till en person som ska finnas på många sidor så kan det vara bra att ha bara ett block som ligger i den gemensamma strukturen så att samma block kan användas på många sidor. Om du ändrar i blocket till exempel byter kontaktperson så kan detta göras direkt i blocket och då ändras det på samtliga webbsidor där blocket finns. Du kan ta bort blocket från en sida utan att det försvinner från andra webbsidor, men om du slänger det i papperskorgen försvinner det från samtliga webbsidor där det legat.  

Gör så här:

Skapa ett block i blockstrukturen i högerkanten sedan ställer du dig i en blockyta på den sida du vill ha blocket, markerar det och drar in det i blockytan. 

Blockmenyn ligger längst till vänster i den högra delen av webbplatsen

alt

Personalisera (målgruppsanpassa) block

Du kan anpassa blocket till specifika målgrupper med hjälp av personalisera block.  

 • De redigeras genom att välja menyn i övre högra hörnet (2)
 • Välj Personalisera 
 • Tryck på Everyone ser
 • Välj målgrupp
  • Besökare som använder desktop
  • Externa besökare
  • Externa besökare som använder desktop
  • Externa besökare som använder mobil
  • Interna besökare som använder mobil
  • Interna besökare som använder desktop
  • Interna besökare som använder mobil
  • Besökare som använder mobil

Gör så här:

De olika blocken och deras funktioner

 • Blocken Bildlänkar 1+2 visar tre bildlänkar till olika webbsidor som du vill lyfta fram på en startsida. Den går även att använda på andra typer av sidor.

 • Bildspelsblock visar en följd av flera bilder, som besökaren själv kan bläddra bland, antingen genom att använda pilarna eller genom att klicka på miniatyrerna under den stora bilden.

 • Beställ publikation blocket är kopplat till ett färdigt formulär där besökaren kan beställa en publikation.

 • Blocket används för att tydligt visa de viktigaste actions, eller åtgärder, besökare kan göra på en sida. Blocket ska underlätta att snabbt utföra en uppgift.

 • Dropdownblock är en typ av sidlistningsblock som automatiskt hämtar alla sidor under en utpekad sida.

 • Blocket styrs av HSA-id och hämtar uppgifter direkt från KIV. Det används på mottagnings -och avdelningssidor.

 • Expanderingsblock är ett block som i infällt läge endast visar en rubrik och ett plus. När besökaren trycker på pluset fälls en texteditor ut och visar mer information.

 • Blocket grafisk tidslinje är uppbyggt av en rad puffblock och används till att illustrera ett händelseförlopp grafiskt.

 • Ett iFeedblock används för att automatiskt publicera dokument från en samarbetsyta till en lista på en webbsida.

 • Blocket är till för att söka efter och lista lediga jobb och finns tillgängligt på sidtypen Informationssida.

 • Kalenderblocket är en typ av block som automatiskt hämtar och listar kalenderhändelser från Regionkalendern.

 • De olika KIV-blocken används för att visa kontaktuppgifter. Uppgifterna hämtas direkt ur KIV (Katalog i väst), källan för alla kontaktuppgifter i VGR.

 • Lika-höjdblocket användes tidigare för att få block att bli lika höga. Numera är detta en egenskap som ligger inlagda i blocken.

 • För alla typer av formulär i Optimizely är det Optimizely Formsblock du ska använda. Till exempel för att publicera frågor, anmälningsformulär eller enkäter som besökaren kan fylla i.

 • Blocket används för att anmäla sig till nyhetsbrev som skickas ut via Optimizely Campaign.

 • Puffblock används för att länka till en annan sida, oftast används de på startsidor. De innehåller alltid en länk och oftast en bild. De kan dra uppmärksamheten till sig, så se till att ha riktigt bra material som du länkar till.

 • Här hittar du information om hur puffblock för servicesidor fungerar och vad de skiljer åt mot vanliga puffblock.

 • RSS/Sidlistningsblock använder du för att slå ihop flera nyhetsflöden.

 • Blocket RSS-flödesläsare hanterar RSS-flöden från andra hemsidor och presenterar dem i en läsbar lista.

 • Blocket "Service portal RSS-flödesläsare" visar aktuell driftinformation för våra IT-system Det går att ställa in så det bara visar information för just de system som används av din förvaltning. Obs blocket på den här sidan är bara en skärmdump på ett block eftersom det endast kan användas på intranätet.

 • Sidlistningsblock listar automatiskt alla sidor som är publicerade under en utpekad sida. Väldigt användbart för att göra automatiska nyhetslistningar.

 • Ett specialblock som endast används för att skicka påminnelse för influensavaccinering.

 • Det finns fyra olika block som kan användas för att hitta bland ett urval av webbsidor med hjälp av sök.

 • Textblock är ett block som används främst för att lägga in text på en startsida.

 • Twitterblocket används för att visa flöden från Twitter på en Optimizelysida.

 • Blocket för vanliga system används enbart på startsidor på intranätet. Syftet är att ha en lättåtkomlig väg direkt in i de mest använda systemen.


Senast uppdaterad: 2022-11-07 13:42