Kalenderblock

Kalenderblocket är en typ av block som automatiskt hämtar och listar kalenderhändelser från Regionkalendern.

Kalenderblocket visar kalenderhändelser från VGR:s kalendersystem Regionkalendern. Blocket visar resultatet av en filtrering/sökning om du lägger in nya händelser med samma metataggar kommer innehållet i blocket att uppdateras automatiskt.  

Gör så här:

Skapa Kalenderblock

  1. Tryck på skapa ett nytt block, namnge och välj Kalenderblock
  2. Skriv in rubrik.

För att hämta kalenderhändelser från Regionkalendern

Ta fram RSS-länk 

  1. Gå till https://regionkalender.vgregion.se/sv/
  2. Sök fram de event du vill visa antingen genom att göra en sökning eller filtrera fram rätt resultat med hjälp av filtren i vänstermarginalen
  3. När du fått fram en träfflista som visar det du vill att kalenderblocket ska visa scrollar du ner till efter träffarna och trycker på Kopiera RSS-länk till urklipp

Lägg in i blocket

  1. Välj fliken innehåll, kopiera in länken du har sparat under 
    RSS-flöde URL 
  2. Välj Skapa

Extra funktioner

Du kan ställa in hur många webbsidor som ska visas samt att peka ut en webbsida där alla sidor visas. Om du väljer 0 visas alla sidor.