Bild- och länkblock 1+2

Observera!

Manualen gäller funktioner i Optimizely enligt VGR:s nya visuella identitet. För webbplatser som använder VGR:s gamla grafiska profil eller ett neutralt/eget tema är vissa justeringar inte möjliga att göra.

Blocket Bild- och länkblock 1+2 visar en bildlänk och två textlänkar till webbsidor som du vill lyfta fram på din startsida.

Blocket visar  en bildlänk till vänster och två mindre textlänkar till höger om eller nedanför bildlänken. Blocket används för att lyfta fram information besökaren vill ha lätt tillgänglig. Webbstatistiken kan hjälpa dig med at ta fram vad besökare letar efter på dina sidor.

Gör så här:

Skapa ett Bild- och textlänkar 1+2 block

  1. Tryck på skapa ett nytt block, namnge och välj blocket Bild- och länkblock 1+2
  2. Välj Layout (textlänkar till höger om eller under bilden) och Publicera.
  3. Tryck på redigera och välj Skapa ett nytt block. 
  4. Nu kommer du in i blocket Nytt Block: länkblock 1+2. Namnge blocket, välj bild och skriv bildtext.
  5. Välj vilken webbsida som bilden ska vara länkad till genom att klicka på de tre prickarna bredvid rubriken Bild länk.
  6. Publicera.
  7. Gör om punkt 3 till 6  ytterligare två gånger, men dessa gånger behöver du inte välja bild. 
  8. Vill du ändra ordningen på bilderna kan du bara dra och flytta bildblocken. Men tänk då på att om du inte lagt till bild så måste du göra det. 

Om blocket inte syns

Innan du lagt in bilder i blocket Bild- och länkblock 1+ syns detta inte på webbsidan, du får peka på det med muspekaren för att kunna se det.