Nyhetsrummet

Intranätets nyhetsrum är sökstyrt, för att en nyhet ska visas måste den vara kategoriserad. Hur du gör det kan du läsa här. Här finns också manual för övriga funktioner i nyhetsrummet. Till exempel hur du själv pekar ut den nyhet som ska ligga överst.

Detta är nyhetsrummet 

Intranätets nyhetsrum fungerar så att varje medarbetare ser olika nyheter beroende på vilken förvaltning den arbetar på och om den har gjort några individuella inställningar. 

Du kan läsa mer om hur intranätets nyhetsrum är uppbyggt här

Kategorisera nyheter

För att filtreringen i nyhetsrummet ska fungera måste alla nyheter ha minst tre olika kategorityper inlagda.  

De obligatoriska kategorityperna är:

 • Förvaltning
 • Yrkesroll
 • Nyhetskategori

De två första är förhandsvalda och ändras endast om man vill rikta nyheten speciellt till chefer eller om man publicerar nyhet för annan förvaltning än den egna.

Den tredje kategorin nyhetskategori måste ställas in för varje nyhet.

Lägg till nyhetskategori så här:

 1. Under alla egenskaper välj fliken Metadata för kategorisering
 2. Klicka på dropdownpilen under rubriken Kategorier och välj Nyhetskategorier
 3. Tryck på dropdownpilen som dyker upp bredvid Nyhetskategorier och välj den Nyhetskategori som passar bäst. 
 4. Tryck på plus under fälten för att lägga till

Det är innehållet i artikeln som styr valet av nyhetskategori, inte vad förvaltningen normalt arbetar med. Till exempel ska en artikel om miljöarbete på ett sjukhus taggas miljö inte vård. Det går att välja flera nyhetskategorier relevanta för innehållet. 

Nyhetskategorier

Exempel på nyhetsinnehåll inom respektive kategori. En nyhet kan ha innehåll som passar till flera kategorier.

 • Allmänt. Allmänna interna nyheter, när ingen annan kategori passar.
 • Arbetsmiljö. Nyheter om fysisk och psykisk arbetsmiljö, undersökningar, ergonomi och projekt.
 • Covid-19. Nyheter rörande covid-19.
 • Ekonomi. Nyheter om ekonomiskt resultat eller hantering.
 • Fastigheter. Nyheter om fastigheter och byggnation.
 • Forskning. Nyheter om forskning och resultat.
 • Friskvård. Nyheter om frisk- eller egenvård.
 • Från ledningen. Nyheter och ledningsinformation från chefer och ledningsgrupp.
 • FVM. Nyheter rörande FVM.
 • HR. Nyheter om personalrelaterade frågor.
 • IT. Nyheter om IT och datorhantering.
 • Konferenser. Nyheter om konferenser.
 • Kultur. Nyheter om kulturutveckling och kultur.
 • Läkemedel. Nyheter om läkemedel.
 • Medarbetare. Nyheter om medarbetare, t ex nya medarbetare eller om en eller flera medarbetare uppmärksammas.
 • Miljö. Nyheter om miljö.
 • Mål och resultat. Nyheter om arbete och uppföljning av mål.
 • Politik. Nyheter om politiska beslut eller styrning.
 • Störning. Nyheter om störningar inom olika områden.
 • Utbildningar. Nyheter om utbildning eller kompetensutveckling.
 • Utveckling. Nyheter om utvecklingsarbeten.
 • Vård. Nyheter om vård.
 • Vårdcentral. Nyheter om vårdcentraler.

Förslag på nya nyhetskategorier

Webbstrategiska nätverket (som har en representant för varje förvaltning) beslutar om nya nyhetskategorier ska införas.

Kategorierna ska inte vara för många eller för detaljerade, då blir det omöjligt att hitta och svårt att veta vilken kategori man ska märka upp nyheten med. De får heller inte vara för svepande och generella kategorier då blir det också svårt att hitta.

Om man vill lämna in förslag på nya nyhetskategorier pratar man med sin representant i webbstrategiska nätverket. Vem det är kan man se på sidan om Optimizely på intranätet (sidan nås enbart av dig med tillgång till VGRs intranät), för koncernkontoret kan man skicka förslag till webb@vgregion.se

Lägga till egna taggar:

Det  går att lägga till egna taggar på en nyhet. På så vis går det gruppera nyheter kring specifika ämnen. 

 1. Under alla egenskaper välj fliken Metadata för kategorisering
 2. Klicka på plus under rubriken Lägg till egna taggar
 3. Skriv in din kategori i fältet som dyker upp.
 4. Tryck plus för att lägga till
 5. Vill du lägga till fler kategorier trycker du fram ett nytt fält med plus.

Featurepuffen (överst i nyhetsrummet)

Om du vill kan du styra den översta stora puffen i intranätets nyhetsrum manuellt, det vill säga redaktören kan själv välja vilken nyhet som ska visas där.

Om du inte pekar ut en nyhet manuellt så visas den senast inlagda nyheten med bild i featurepuffen,

Gör så här:

 1. Gå till sidan Nyheter och välj redigera blocket Featured news item.
 2. Välj fliken Nyhetsrum och peka ut den nyhet du vill välja 
 3. Publicera 

1.

 

2.