Kontaktformulär

Under fliken kontaktformulär på informationssidor går det ställa in vilken e-postadress som ska ta emot eventuella synpunkter .

Webbplatsen måste ha aktiverat att visa kontaktformulär för att de ska synas på alla sidor. Funktionen aktiveras på startsidan. Webbplatsansvarig avgör om funktionen ska vara aktiv för respektive webbplats.

Om inga inställningar görs ärvs uppgifter från ovanliggande sidor. Använd i första hand funktionsbrevlådor som mottagare av kontaktformuläret.

Detta kan du ställa in för enskilda sidor:

  • Kontaktformuläret kan avaktiveras för enskilda sidor.
  • E-postadress innehållsansvarig (mottagare av inkomna synpunkter)
  • E-postadress för kopia på meddelandet
  • Lägga till länkar ovanför formuläret
  • Ändra inledningstexten ovanför formuläret