Startsida

Startsidan är  den första sidan på varje webbplats, den är platshållare för de olika block som används för att presentera innehållet. Innehållet måste disponeras rätt och tänk på att många besökare kommer till webben med mobilen.

Några tips om din startsida

Mallen startsida som används består av tre blockfält i höjd. Där placeras de block som presenterar startsidans innehåll.  Mer information och instruktioner för varje blockmall finns under avsnittet om Block.

Startsidan ska lyfta fram:

  • Det du via statistik vet att många av dina besökare letar efter
  • Information du vill ska synas under en viss period på året
  • Kontaktuppgifter som är viktiga för besökaren att hitta
  • Information längre ner i strukturen som du vill visa för besökaren

Begränsa informationsmängden

Se upp så att besökaren inte får för många block att välja bland, allt måste inte ligga på startsidan. Många besökare använder sökfunktioner och kommer in direkt på undersidor.