Riktlinjer för textad video

Om varför textning är viktigt samt instruktioner för hur du laddar upp textning till filmklipp på olika plattformar.

Varför är det viktigt med textning?

Från september 2020 ska alla filmer, även de som publiceras för internt bruk, vara textade på svenska. Det är DOS-lagen (lagen om digital offentlig service) som har börjat gälla.

Språket i undertexter

I VGR:s skrivhandledning finns instruktioner för att skriva läsvänliga undertexter.

Subtitles och captions

På engelska är det skillnad på så kallade subtitles och captions. Subtitles är undertexter som innehåller den talade dialogen i filmen som text. De kan vara på det talade språket eller en översättning av språket. Captions innehåller dialogen i filmen som text, men innehåller även beskrivningar av ljud som är viktiga för att förstå handlingen i filmen. Dessa skrivs ofta inom parentes och kan se ut såhär: (Bil startar), (hostning) eller (Vatten droppar). Om det är flera personer som pratar samtidigt så inkluderas även personens namn i texten så att tittaren vet vem som pratar.

Gör captions när du gör undertexter. Det innebär att du textar filmens dialog, ljud och namn om det är flera personer som pratar. Det är viktigt för att personer med hörselnedsättning ska kunna ta del av filmen. Tänk också på att i sociala kanaler är det omkring 70 procent av besökarna som inte har
ljud på. Då är textning minst lika viktigt.

Öppna och stängda undertexter

Använd alltid stängda undertexter. Det innebär att tittaren själv kan välja att slå på undertexter eller inte. På många videoplattformar kan man dessutom ha flera olika språk som stängda undertexter och då kan tittaren välja vilket språk som undertexten ska vara på.

Öppna undertexter innebär att undertexterna finns inbrända i själva filmen. Öppna undertexter ska undvikas så långt det är möjligt. Enda tillfället där öppna undertexter får användas är om filmen ska laddas upp på en plattform som inte stödjer stängda undertexter, till exempel Instagram. När du gör öppna undertexter ska du använda Verdana. Teckenfärgen ska vara vit eller gul mot en svart remsa. Remsans opacitet kan sänkas till 90%.

Placering av grafik i filmer

För att undertexterna ska synas tydligt är det viktigt att grafiska element i filmerna, som till exempel namnskyltar placeras på rätt ställe. Eftersom undertexterna oftast placeras i nedre delen av filmen behöver de grafiska elementen alltså placeras i den övre delen av filmrutan.

I många videospelare går storleken på undertexterna att skala upp och på Youtube kan besökaren även flytta på undertexterna. Det gör att det är svårt att säga ett exakt mått på hur stor del av filmrutan som ska lämnas fri, eftersom undertexterna kan ta upp olika mycket plats beroende på
besökarens inställningar. En bra riktlinje är att den nedre tredjedelen av filmfönstret ska lämnas fri för att inte blockeras av undertexter.

Om det är nödvändigt att använda större grafiska element som tar upp hela filmrutan kan det vara bra att tänka på att inte placera text eller viktig information i den nedre tredjedelen av det grafiska elementet.

Tips: Gör undertexterna sist av allt

När du har redigerat färdigt din film kan du börja med undertexterna. Det är viktigt att filmen är helt färdig när du skapar undertexter till den. Ändras filmen efter att du gjort undertexterna kommer undertexterna inte stämma överens med filmen. Om du måste redigera filmen i efterhand kommer
du alltså behöva skapa nya undertexter som stämmer överens med den nya versionen av filmen. Alltså, om du redigerar om filmen med ett två sekunders längre intro, kommer all text att förflyttas 2 sekunder igenom hela filmen.

Skapa stängda undertexter

För att göra stängda undertexter behöver du skapa en SRT-fil. Det är viktigt att du skapar en SRT-fil när du gör undertexter. På så sätt slipper du flera olika versioner av samma film, vilket både gör det lättare för besökaren att hitta filmen och filmen får en enhetlig visningsstatistik.

Tjänsten textamig.se

Textamig.se är en webbtjänst som skapar undertexterna åt dig. Det fungerar enkelt för filmer på svenska som inte innehåller andra viktiga ljud än dialog. Eftersom filen är en automatisk transkribering av talet i filmen behöver du läsa igenom texten och rätta vissa stavfel eller ord som uppfattats fel av programvaran. Tjänsten lämnar mycket att önska, så var noggrann med att kontrollera allt om du använder den. 

 1. Ladda upp din färdiga film på en videoplattform, till exempel VGRplayer.
 2. Kopiera länken Länk undertexter till filmen och klistra in på textamig.se.
 3. Skriv in din e-postadress.
 4. Efter en liten stund kommer en SRT-fil till din mail. Ladda ner den till din dator.
 5. Du kan behöva redigera filen. Högerklicka och välj Öppna i textredigerare
 6. Läs igenom filen och rätta stavfel eller ord som uppfattats fel
 7. Klicka på Arkiv och välj Spara
 8. Du kan även använda amara.org för att redigera dina undertexter

Tänk på att det är lätt att missa fel i textningen. Kolla gärna på klippet tillsammans med undertexten och låt alltid en kollega läsa igenom undertexten. Om ditt klipp ligger på Youtube behöver klippet vara Olistat eller Offentligt för att textning ska fungera. Du behöver också tillåta inbäddning på andra webbplatser.

Tjänsten Amara.org

Med webbtjänsten Amara.org kan du manuellt skapa en SRT-fil och inkludera beskrivningar av viktiga ljud. Du kan också ladda upp en befintlig fil som du till exempel skapat med textamig.se. Skapa ett gratiskonto på amara.org för att använda tjänsten. Det kan ta ett tag att lära sig använda verktyget, men resultatet blir riktigt bra.

Du behöver ladda upp din färdiga film på en plattform som amara.org stödjer. VGRplayer eller Youtube fungerar bra. Du kan inte använda Facebook för att texta filmer med amara.org.

 1. Ladda upp filmen på en videoplattform, till exempel VGRplayer.
 2. Kopiera länken "Länk undertexter" och klistra in på https://amara.org/en/videos/create/
 3. När filen är uppladdad, klicka på Lägg till nytt språk. Om du redan har en fil från textamig.se klickar du istället på Ladda upp direkt.
 4. Välj vilket språk som talas i filmen och vilket språk du gör undertexterna för
 5. Första steget heter Translate, där du skriver ner det du hör efter bästa förmåga. Du kan pausa filmen genom att klicka på Tab-tangenten på ditt skrivbord.
 6. När du skrivit ner det som sägs i filmen klickar du på Yes för att synka undertexterna med filmen.
 7. Kolla igenom filmen och använd upp och ner-pilarna på ditt tangentbord för att infoga texterna du skapat. Det gör inget om det inte blir exakt, du kan justera synkningen i efterhand.
 8. När du har synkat alla undertexter klickar du på Start Review. Nu kan du finjustera synkningen genom att dra i undertexterna.
 9. När du är klar klickar du på Publish.
 10. Du kan nu ladda ner en fil genom att klicka på download och sedan välja vilket format du vill ha. Välj SRT.
 11. Om du vill redigera undertexten du skapat klickar du på Edit Subtitles.

Ibland hämtas filen i ett format som slutar på .txt. Du behöver då högerklicka på filen, klicka på Visa info (på Mac) eller “(INFOGA)” på windows. Välj “namn och filtillägg” (på mac) eller “(infoga)” på
windows. Ta därefter bort ändelsen .txt från filen. Klicka på enter på tangentbordet. Då får du frågan om du vill behålla TXT eller byta till SRT. Välj byt till SRT.

Om ditt klipp ligger på Youtube behöver klippet vara Olistat eller Offentligt för att textning ska fungera. Du behöver också tillåta inbäddning på andra webbplatser.

Lägga till undertexter på en film i VGRPlayer

För att lägga till undertexter på VGRplayer behöver du vara inloggad på kontot där filmen är uppladdad.

 1. Klicka på filmen så att du är i administrationsläget
 2. Till höger om videospelaren finns blocket Undertexter
 3. Klicka på Lägg till
 4. I dialogrutan som poppar upp kan du göra tre saker
  1. Först kan du välja vilket språk som undertexten du ska ladda up har. Föreställt är Svenska
  2. Vidare ska du leta upp din textfil som ska laddas upp. VTT och SRT är de två filtyperna du kan ladda upp
  3. Sist ska du Spara fil för att bekräfta viken fil du vill ladda upp. Du får ett kvickt Ok! när filen godkänns
 5. Välj om undertexten ska vara aktiv eller inte  genom att slå på Default eller ej
 6. Du kan ladda upp hundratals olika språk till din video
 7. Du kan ladda upp andra ljudspår på andra språk eller syntolkning

Lägga till undertexter på en film på Youtube

För att lägga till undertexter på Youtube behöver du vara inloggad på kontot där filmen är uppladdad.

 1. Klicka på filmen och gå in till inställningar
 2. Gå till Detaljerad information och välj Avancerat
 3. Klicka på LADDA UPP UNDERTEXTER
 4. Välj Med tidskod och klicka på Continue
 5. Ladda upp din SRT-fil
 6. Klicka på Spara.

Lägga till undertexter på en film på Facebook

För att lägga till undertexter på Facebook behöver du vara inloggad på kontot där filmen är uppladdad.

 1. Klicka på filmen
 2. Klicka på Redigera video.
 3. Klicka på Välj fil under rubriken Bildtexter
 4. Ladda upp din SRT-fil
 5. Klicka på Spara

Det går inte att ställa in så att undertexter är förinställda att vara påslagna på Vimeo eller Youtube. Däremot fortsätter undertexter att vara påslagna på alla filmer på Vimeo eller Youtube om en besökare en gång har klickat på undertexter. Det vill säga, en besökare behöver bara slå på undertexterna på en film, och sedan är undertexter påslagna när besökaren kollar på nästa film.

Om filmen finns på Facebook kommer undertexterna automatiskt spelas upp då filmen visas utan ljud, till exempel när den spelas upp.