Därför ska du texta video

Regiondirektör Ann-Sofie lodin framför ett tegel hus. Hon håller en mikrofon och har en textremsa i bild där hon presenterar sig.
Fotograf: Helena Kryssman

Att texta dina filmer gör att fler kan ta del av dem. I undertexterna kan du också inkludera beskrivningar av ljud som är viktiga för att förstå filmen. På så sätt underlättar du för personer med hörselnedsättning. I sociala kanaler är det omkring 80 procent av användarna som inte har ljud på. Då är textning minst lika viktigt. Textning gäller också filmer för internt bruk, och streamingar.

Texta alltid film

Från september 2020 ska alla filmer, även de som publiceras för internt bruk, vara textade på svenska. Det är DOS-lagen (lagen om digital offentlig service) som har börjat gälla.

Det finns riktlinjer för undertexter

På sidan Riktlinjer för undertexter kan du läsa mer om hur VGR använder undertexter, och steg för steg anvisningar om hur du gör egna. Att texta film är inte särskilt krångligt, det kan dock ta tid om du är ovan. Ju kortare film desto mindre tid går åt.

Använd skrivhandledningen för att skriva läsvänliga undertexter till film, inspelade föreläsningar och skärminspelningar.

Så avropar du textning

Olika rutiner gäller beroende på vilken typ av film som ska textas. 

Om din film är en typ av utbildning

Om din film har ett tydligt utbildningsfokus använder du ramavtalet ”Utbildningar för webb och andra digitala medier”. Skicka din beställning via mail till digitala.utbildningar@vgregion.se så kommer de att hjälpa dig vidare.

Andra typer film

Har du en annan typ av film kan du  kontakta konsulttjanster@vgregion.se för att få hjälp att texta en film i efterhand. Textningen levereras till dig i form av en SRT-fil, ett filformat för textning.

Texta en direktsändning

Om du ska beställa textning till en direktsändning kan du använda dig av skrivtolkning, som är en textning som sker direkt. Är det detta val du behöver, gör såhär:

  • Begär i god tid (helst ett par veckor) en offert på det antal timmar du behöver via mailadressen ala.shakrah@skrivtolkning.se. Skrivtolkning kostar per timma, och det är två tolkar som jobbar varje timme. Tänk på att tolkarna behöver tid innan för att koppla upp och få all teknik på plats. 
  • Bifoga offerten som underlag i VGR:s inköpssystem Marknadsplatsen under valet Inköp /  Tjänster (under Snabbval). I fältet Beskrivning anger du att det gäller skrivtolkning och hur många timmar du vill ska tolkas.

Direktsändningar som är tänka att finnas kvar för andra att ta del av i efterhand räknas som förinspelad och omfattas av lagkraven och ska därför textas utan onödigt dröjsmål.

Tänk på kostnad för textning redan i början av ditt filmprojekt så att inte den kostanden kommer som en överraskning senare. Du kan inte avstå från textning, då det bryter mot lagen.