Kampanjmätning

Med kampanjmätning kan du få reda på vilken kanal som presterade bäst. Här följer en instruktion om hur du kan tagga upp dina kampanjer i Matomo.

Det finns många parametrar du kan ta med när du ska tagga upp en url. Det är bara kampanjnamn som är obligatorisk.

De andra parametrar som kan vara bra att använda sig av är kampanjkälla och kampanjmedium. Källa är till exempel Facebook eller Twitter och medium är sociala medier.

Använd inte å, ä eller ö när du taggar upp en url eftersom det du fyller i syns för användaren.

Exempel på hur du kan tagga upp en kampanj

Säg att du ska kommunicera om vaccinering mot Covid-19 i Facebook, Twitter och nyhetsbrev. Verktyget för kampanjtaggning hittar du i Matomo under förvärv – Kampanj-URL-byggare.

Såhär skulle du kunna tagga upp din kampanj:

  1. I fältet sidans url skriver du in https://www.vgregion.se/vaccintider/.
  2. I fältet villkor för kampanjnamn skriver du in vaccinering-covid-tredje-dos.
  3. I fältet kampanjkälla skriver du i Facebook.
  4. I fältet kampanjmedium skriver du i sociala-medier.
  5. Klicka på skapa url. Då får du url:en https://www.vgregion.se/vaccintider/?mtm_campaign=vaccinering-covid-tredje-dos&mtm_source=facebook&mtm_medium=sociala-medier.
  6. Gör om steg 3 och skriv i Twitter istället för Facebook och klicka på skapa url.
  7. Klicka på skapa url. Då får du url:en
  8. https://www.vgregion.se/vaccintider/?mtm_campaign=vaccinering-covid-tredje-dos&mtm_source=twitter&mtm_medium=sociala-medier.
  9. Gör om steg 3 och 4. Skriv i nyhetsbrev i fältet kampanjkälla och email i fältet kampanjmedium.
  10. Klicka på skapa url. Då får du url:en: https://www.vgregion.se/vaccintider/?mtm_campaign=vaccinering-covid-tredje-dos&mtm_source=nyhetsbrev&mtm_medium=email.

Förklaring av vad som har lagts till i url:en

Du ser nog att tre parametrar har lagts till i url:en för den webbsida du vill driva trafik till. Mtm_campaign är namnet på din kampanj, mtm_source är kampanjkälla och mtm_medium är kampanjmedium.

Nu när vi har taggat upp url:en så kommer de användare som går till webbsidan via ett Facebookinlägg att registreras att de kom från just det inlägget. Samma gäller för Twitter och nyhetsbrevet.

Guide om kampanjmätning på Matomos webbplats