4. Implementering

Ett beslut att överföra resultaten av granskade studier till din kliniska vardag bygger huvudsakligen på tre aspekter:

  • Hur generaliserbart är resultatet från studien?
  • Är fördelarna större än nackdelarna?
  • Vad tycker din patient?
Senast uppdaterad: 2018-10-31 08:28