Webbplatsen använder teknik som troligen inte stöds av din webbläsare som exempelvis Internet Explorer 11. Vissa saker kan se konstiga ut eller inte fungera. Vi rekommenderar att du byter till en modern webbläsare istället.

Gå direkt till huvudinnehållet

Referenshantering & EndNote

Här hittar du guider till de vanligaste referensstilarna, information om vad du ska tänka på när du använder bilder samt information om referenshanteringsprogrammet EndNote.

EndNote är ett referenshanteringsprogram som hjälper dig att organisera dina referenser. Programmet är användbart när du skriver artiklar, uppsatser och avhandlingar. Med EndNote kan du:

  • Samla referenser från olika databaser
  • Sortera i grupper
  • Infoga referenser i Word
  • Modifiera referensstilar

Beställning av EndNote och instruktioner

För dig som är anställd inom VGR är det gratis att beställa EndNote till din arbetsdator. Vid beställningen kan du uppge att du önskar version X9 vilket är senaste versionen inom VGR.

Gå till System A-Ö på intranätet för att beställa Endnote och för att hitta Guider och Lathundar.

Kom igång med EndNote

Vi hjälper dig med dina frågor. Om du vill få en introduktion till EndNote kan du boka en handledning. Ta kontakt med ditt sjukhusbibliotek för att boka tid.

Bilder och upphovsrätt

Bilder som finns på nätet och i böcker omfattas som regel av upphovsrätten, vilket innebär att de inte får användas eller spridas utan tillstånd från upphovsmannen. Upphovsrätten träder i kraft automatiskt så fort ett verk är skapat, och gäller i 70 år efter upphovsmannens död.

Vem äger bilden?

Upphovsrätten består av två delar, den ideella rätten och den ekonomiska rätten. Den ideella rätten innebär att upphovsmannen har rätt att bli namngiven i samband med att verket används/sprids. Den ekonomiska rätten innebär att upphovsmannen har rätt att tillåta eller förbjuda alla former av kopiering eller spridning av verket. Den ekonomiska rätten kan överlåtas, oftast med hjälp av licenser, medan den ideella rätten aldrig helt kan överlåtas.

När det är oklart vem som är upphovsman?

När det gäller bilder som förekommer i vetenskapliga tidskrifter kan det vara förlaget som äger den ekonomiska rätten, medan författaren eller fotografen kan ha kvar den ideella rätten. Vid osäkerhet om vad som gäller, kontakta både förlaget och författaren med en förfrågan.

Kontakta upphovsmannen

Vid kontakt med upphovsmannen ska du informera om i vilket sammanhang bilden ska användas, och av vem. Spara gärna till exempel ett e-postmeddelande som bevis. Om upphovsmannen inte går att få tag på så kan bilden inte användas lagligt.

Bilder som får användas utan upphovsmannens tillstånd

Vissa bildsamlingar har licenser vilket betyder att bilderna får användas utan upphovsmannens tillstånd. Licenserna kan vara utformade på olika sätt så det är viktigt att alltid ta reda på vilka licensvillkor som gäller. Generellt för alla licenser gäller att bildens upphovsman alltid ska anges.

Några bildsamlingar som får användas i undervisningssammanhang utan upphovsmannens tillstånd:
• Wikimedia commons
• Flickr
• Google avancerad bildsökning
• Creative Commons
Sök i Creative commons bildarkiv
Creative Commons är ett licenssystem främst för internet, som berättar vad som gäller för användning av material på nätet, till exempel för bilder. En Creative Commons-licens kan bara användas på upphovsrättsskyddat material och ett av de grundläggande kraven är att man alltid måste erkänna upphovsmannen.

Hur anger man bildkällan?

Titta vad som står om bilder i den referensstil som du skriver din text efter. Du hittar guider till olika referensstilar i blocket Referensstilar ovan.

Tips till dig som vill skapa ett mindre antal referenser utan att ha tillgång till
t. ex EndNote. Nedan hittar du en lathund för att skapa en referenslista, vill du ha hjälp med att referera i den löpande texten, titta under rubriken Referensstilar.

Skapa referenser utan referenshanteringsprogram

Senast uppdaterad: 2021-11-01 11:10