Referenshantering & EndNote

Här hittar du guider till de vanligaste referensstilarna, information om vad du ska tänka på när du använder bilder samt information om referenshanteringsprogrammet EndNote.

EndNote

EndNote är ett referenshanteringsprogram som hjälper dig att organisera dina referenser. Programmet är användbart när du skriver artiklar, uppsatser och avhandlingar. Med EndNote kan du

  • samla referenser från olika databaser
  • sortera i grupper
  • infoga referenser i Word
  • modifiera referensstilar.

Beställning av EndNote och instruktioner

För dig som är anställd inom VGR är det gratis att beställa EndNote till din arbetsdator. 

Gå till System A-Ö på intranätet för att beställa Endnote i VGR serviceportal. Där hittar du även Guider och Lathundar.

Kom igång med EndNote

Vi hjälper dig med dina frågor. Om du vill få en introduktion till EndNote kan du boka en handledning. Ta kontakt med ditt medicinska bibliotek för att boka tid.


Hur du får använda bilder och annat innehåll i E-biblioteket

För e-resurserna i E-biblioteket finns copyright och licensavtal teckande via Eira och Medicinska biblioteken VGR. 
Upphovsrätt och användarvillkor för e-resurser som finns på E-biblioteket.

I dokumentet finns bland annat information om hur du

  • använder och citerar bilder. Både generellt som specifikt från olika resurser, som tillexempel Clinicalkey, UptoDate och AnatomyTV
  • får använda, sprida, ladda ner eller skriva ut artiklar, bokkapitel med mera
  • refererar och använder text från källorna.

Skapa referenser utan referenshanteringsprogram

Tips till dig som vill skapa ett mindre antal referenser utan att ha tillgång till
tillexempel EndNote. Nedan hittar du en lathund för att skapa en referenslista. Vill du ha hjälp med att referera i den löpande texten, titta under rubriken Referensstilar.

Skapa referenser utan referenshanteringsprogram