1177 för vårdpersonal

Nationellt kliniskt kunskapsstöd är en del av 1177 för vårdpersonal. Här samlas information och nationella kunskapsstöd från Nationellt system för kunskapsstyrning för hälso- och sjukvård. Webbplatsen erbjuder också direktlänkar till andra värdefulla kunskapsstöd.