Hitta evidens

Evidensbaserad vård (EBV) innebär, att bygga sina beslut på bästa tillgängliga vetenskapliga resultat från välgjorda undersökningar, som ett komplement till annan kunskap och i samråd mellan patient och vårdpersonal.

Arbetsprocessen i evidensbaserad vård

Evidensbaserad vård består av fem grundsteg:

  1. Formulera en fråga
  2. Informationssökning
  3. Kritisk granskning
  4. Implementering
  5. Utvärdering

Health Technology Assessment (HTA) är samma kombination av vetenskapliga resultat, klinisk erfarenhet och patientens önskemål, men i HTA-processen lägger man större vikt vid etiska, organisatoriska och ekonomiska aspekter.

Den evidensbaserade modellen - (Kunskapsguiden)

HTA-centrum - (Västra Götalandsregionen )

SBU:s handbok (pdf) - (Statens beredning för medicinsk och social utvärdering)

Senast uppdaterad: 2019-01-23 13:52