Kliniska kunskapsstöd

Anatomy.TV

Anatomisk atlas med flera moduler, 3D-modeller och rörliga bilder.

ClinicalKey

Medicinsk söktjänst som främst riktar sig till läkare. E-böcker, tidskrifter, kliniskt kunskapsstöd, bilder mm.

UpToDate

Kliniskt kunskapsstöd med senaste vetenskapliga underlag inom diagnostik, behandling, prevention och prognos.

Medibas

Kunskapsdatabas med fokus på primärvård. Medibas är endast tillgänglig för Närhälsan.

Vårdriktlinjer VGR

Riktlinjer, rutiner och information om förhållningssätt som stöd i ditt arbete inom vården.