Tidskrifter

Här hittar du de tidskrifter som Västra Götalandsregionen prenumererar på, och som administreras av medicinska biblioteken. Alla resurser kan nås utanför regionens nätverk, logga in med vgr-id och lösenord.

Hitta tidskrifter

Sök tidskrifter
I tidskriftslistan finns länk till beställningsformulär där du kan beställa specifika artiklar som vi inte har tillgång till i fulltext.

BrowZine - tidskriftsapp
För att läsa artiklar ur tidskrifter som vi har en löpande prenumeration på använder du enklast BrowZine, via webb eller app för surfplatta/mobiltelefon. 
Sök på Sjukhusbiblioteken VGR i val av bibliotek.