Tidskrifter

Här hittar du de tidskrifter som Västra Götalandsregionen prenumererar på, och som administreras av sjukhusbiblioteken. Alla resurser i E-biblioteket kan nås utanför VGR:s nätverk, logga in med vgr-id och lösenord.

Hitta tidskrifter

Sök tidskrifter
  • Vid sökning på tidskrifter som VGR har en aktiv prenumeration på, visas resultatet i första hand i tidskriftstjänsten BrowZine. Mer information finns i menyn.
  • Om vi inte har en aktiv prenumeration, visas resultatet i vår gemensamma tidskrifts- och e-bokslista.
  • I tidskriftslistan finns länk till beställningsformulär där du kan beställa specifika artiklar. Observera att e-böcker inte kan beställas. 
Senast uppdaterad: 2019-01-23 19:48