Privata vårdföretag

Privata vårdföretag, som arbetar på uppdrag av och är finansierade av regionerna har möjlighet att få åtkomst till innehåll i E-biblioteket som ingår i Eira-samarbetet.

Regionsamarbetet Eira förhandlar och sluter gemensamma licensavtal för digitala biblioteksresurser. Samtliga regioner ingår i samarbetet. Licensavtalen tillåter även att privata vårdgivare, som arbetar på uppdrag av och är finansierade av regionen, kan använda innehållet om det finns tekniska förutsättningar i regionen. Användningen är begränsad till den del av vårdgivarens verksamhet som sker på uppdrag av regionen. 

Privata vårdgivare i VGR som har ett aktivt AD-konto (VGR-id med lösenord) har möjlighet att logga in i E-biblioteket och nå Eira-innehållet. För övriga har vi tyvärr ingen lösning i dagsläget, förutom genom besök vid något av regionens medicinska bibliotek.