Medicinska biblioteken VGR

Vid NU-sjukvården, Skaraborgs Sjukhus, Sahlgrenska Universitetssjukhuset och Södra Älvsborgs Sjukhus finns medicinska bibliotek, som ger service till personalen vid respektive förvaltning.

Gemensam e-post till medicinska biblioteken:

medicinska.biblioteken.vgr@vgregion.se

Service till förvaltningar utan bibliotek

Från 2023-01-01 har medicinska biblioteken ingen möjlighet att ge service till de förvaltningar i regionen som inte har egna bibliotek, eller till privata vårdgivare.


Kontaktuppgifter medicinska biblioteken

NU-sjukvården

NU-biblioteket
E-post: biblioteket.nu@vgregion.se 
Tfn: 0520-22 34 10
www.nusjukvarden.se/nubiblioteket

Sahlgrenska Universitetssjukhuset

Medicinskt bibliotek Mölndal
E-post: medbibl.molndal@vgregion.se
Tfn: 031-343 10 21

Medicinskt bibliotek Sahlgrenska
E-post: medbibl.sahlgrenska@vgregion.se 
Tfn: 031-342 95 59

Medicinskt bibliotek Östra
E-post: medbibl.ostra@vgregion.se
Tfn: 031-343 48 91

www.sahlgrenska.se/bibliotek

Skaraborgs Sjukhus

Medicinska biblioteket SkaS
E-post: bibliotek.skas@vgregion.se
Tfn: 0500-43 27 20
www.vgregion.se/biblioteketskas

Södra Älvsborgs Sjukhus

Medicinska biblioteket SÄS
E-post: bibliotek.sas@vgregion.se  
Tfn: 033-616 23 71
www.vgregion.se/sas/bibliotek