E-biblioteket VGR

E-biblioteket är ett samarbete mellan sjukhusbiblioteken i Västra Götalandsregionen och är ett viktigt kunskapsstöd för sjukvårdens evidensbaserade arbetssätt. Alla resurser i e-biblioteket kan nås utanför VGR:s nätverk. Läs mer under extern åtkomst i menyn.

Diagnosverktyg - Isabel och VisualDx

Under 27 augusti - 30 september har alla landsting och regioner en testperiod på diagnosverktygen Isabel (EBSCO) och VisualDx (OVID). Testa och tyck till om du skulle ha användning för något av verktygen i ditt arbete. 
Du kan bara testa verktygen om du sitter inom regionens nätverk.
Läs mer och tyck till!

Kontakt

E-biblioteket drivs av sjukhusbiblioteken i VGR.
För frågor och synpunkter, kontakta oss via e-postadressen 
sjukhusbiblioteken.vgr@vgregion.se 

Kontaktuppgifter till enskilda bibliotek finns under länken Sjukhusbiblioteken VGR i vänstermenyn.