E-biblioteket VGR

E-biblioteket är ett samarbete mellan sjukhusbiblioteken i Västra Götalandsregionen och är ett viktigt kunskapsstöd för sjukvårdens evidensbaserade arbetssätt. Alla resurser i e-biblioteket kan nås utanför VGR:s nätverk. Läs mer under extern åtkomst i menyn.

Biblioteken tipsar

Testa radiologi-verktyg
Under april-maj har alla landsting och regioner testperiod på STATdx, Imaging Reference Center och MedOne Radiology, tre verktyg för radiologer. Testa och tyck till om du skulle ha användning för någon av dem i ditt arbete.
Länkar till resurserna, mer information och formulär för sunpunkter (testerna fungerar inom VGR:s nätverk)