E-biblioteket VGR

E-biblioteket är ett samarbete mellan sjukhusbiblioteken i Västra Götalandsregionen och är ett viktigt kunskapsstöd för sjukvårdens evidensbaserade arbetssätt. Alla resurser i e-biblioteket kan nås utanför VGR:s nätverk. Läs mer under extern åtkomst i menyn.

Användarundersökning

Sjukhusbiblioteken VGR - Vägen till vetenskapen?

  • Hur söker du vetenskaplig information för arbete, forskning eller kompetensutveckling?
  • Hur ofta använder du sjukhusbibliotekens tjänster och E-biblioteket VGR?
  • Har du tillgång till ett bibliotek?
  • Vilken service skulle du behöva/vilja ha från sjukhusbiblioteken?

Hjälp oss forma framtidens biblioteksservice i VGR genom att fylla i användarundersökningen som vi gör tillsammans med landstingssamarbetet Eira.

Vägen till vetenskapen - en användarundersökning från Eira och Sveriges sjukhusbibliotek

Testa anatomisk atlas

Fram till 31 november har VGR testperiod på anatomidatabasen Anatomy TV (Primal Pictures). Testa och tyck till, skulle du ha användning för den i ditt arbete? Din återkoppling är viktig för att vi ska kunna värdera nyttan av databasen. 

Läs mer och tyck till!

Kontakt

E-biblioteket drivs av sjukhusbiblioteken i VGR.
För frågor och synpunkter, kontakta oss via e-postadressen 
sjukhusbiblioteken.vgr@vgregion.se 

Kontaktuppgifter till enskilda bibliotek finns under länken Sjukhusbiblioteken VGR i vänstermenyn. 

Senast uppdaterad: 2018-10-12 09:18