Webbplatsen använder teknik som troligen inte stöds av din webbläsare som exempelvis Internet Explorer 11. Vissa saker kan se konstiga ut eller inte fungera. Vi rekommenderar att du byter till en modern webbläsare istället.

Gå direkt till huvudinnehållet

Optimizely Formsblock

För alla typer av formulär i Optimizely är det Optimizely Formsblock du ska använda. Till exempel för att publicera frågor, anmälningsformulär eller enkäter som besökaren kan fylla i.

Innan du startar

GDPR reglerar hur du får lagra personuppgifter. Tänk på att om du behöver begära in personuppgifter kan du också behöva ha en kryssruta för samtycke att dessa lagras.

Förslag på text: Jag godkänner att Västra Götalandsregionen behandlar mina inlämnade personuppgifter i enlighet med gällande dataskyddslagstiftning. Behandling av personuppgifter inom Västra Götalandsregionen.

Ska formulärsvaren arkiveras, gallras eller diarieföras?

Det är informationen som lämnas i ett formulär som avgör hur det ska hanteras. För ett formulär på externa webben som till exempel tar emot ansökningar till ett stipendium räknas svaren som en inkommen handling och ska diarieföras. Andra formulärsvar kan bedömas som skrivelser av ringa betydelse och gallras så fort det är inaktuellt.

Om det är oklart hur informationen i ett webbformulär ska hanteras behöver du identifiera vilken handlingstyp informationen är. Det gör du med hjälp av respektive myndighets dokumenthanteringsplan. Det kan vara så att handlingstyp för informationen saknas i dokumenthanteringsplanen och måste läggas till, kontakta i så fall ansvarig funktion och diskutera hur du ska göra.

Gör så här:

Skapa Optimizely Formsblocket

 1. Tryck på skapa ett nytt block och välj Optimizely Forms
 2. Fyll i Namn (Namn i trädstrukturen för block) och Formulärtitel (rubriken för formuläret)
 3. I fältet Visa meddelande efter formuläret skickats.
  Fyll i ett meddelande som ska visas när formuläret skickas in exempelvis
  Tack för din anmälan.
  Det är inte nödvändigt att fylla i fältet, som standard visas "Formuläret är inskickat"
 4. Tryck på skapa för att spara formuläret

Lägga till fält

 1. Tryck på redigera i blockmenyn
 2. I Formulärelement skapar du ett nytt element (på samma sätt som du skapar block). Det kan vara lättare att dra in formulärelement från blockstrukturen uppe till höger (Växla resursfönster).
 3. Du kan ändra ordningen på frågor och element genom att dra och släppa elementen (på samma sätt som med block). Elementen för skickaknapp och återställningsknapp ska ligga sist.

Ställa in mejlbrevlåda som tar emot inskickade uppgifter

 1. Gå in på inställningar i Optimizely formsblocket
 2. Under Skicka e-post efter formuläret skickats, klicka på +
 3. Fyll i Från, Till och Ämne. De första två kan med fördel vara den e-postadress du vill ha svaren till. Ämne ska förklara vad mailet innehåller.
 4. I brödtextfältet i Meddelande lägger du in lämplig information, skicka med en länk till sidan som formuläret finns i
 5. När du är i meddelandeytan, Infoga platshållare och välj summary för att få med alla ifyllda uppgifter 
 6. OBS! Bifogade filer kan inte öppnas i mejlet, de öppnar du i Formulärdata.

Formulärdata lagrat i blocket

Under fliken lagringspolicy kan du välja hur länge helt eller delvis ifyllda formulär ska lagras i blocket.

Formulärdatan, dvs de uppgifter användaren matat in, når du via urvalsknappen längst uppe till höger i blocket. Datan kan exporteras till bland annat excel.

Rubrik skriver du i fältet formulärtitel

I stället för att använda Beskrivningsfältet, så ser det ofta bättre ut när du använder formulärelementet Textformatering.

0 10
Lista med kryssrutor eller alternativknappar

Senast uppdaterad: 2023-03-13 12:00