UpToDate - information

UpToDate är ett kliniskt beslutsstöd med senaste vetenskapliga underlag inom diagnostik, behandling, prevention och prognos. Allt material är sammanställt och skrivet av kliniskt verksamma läkare. Evidensgradering anges när det finns.

Innehåll

  • Sammanfattningar av senaste vetenskapliga underlag angående diagnostik, behandling, prevention och prognos
  • Läkemedelsinformation och läkemedelsinteraktioner
  • Kalkylatorer
  • Bilder
  • Patientinformation

Länk till UpToDate

Utförlig information om UpToDates innehåll, arbetssätt vid informationssökning, granskning, evidensgradering etc finns på webbsidan under länken About us.

  • Gå till www.uptodate.com från en VGR-ansluten dator, klicka på Register now och fyll i formuläret.
  • Ladda ner appen UpToDate till mobil/surfplatta, eller gå till webbsidan www.uptodate.com, logga in med det användarnamn och lösenord du valt.
  • Ditt konto måste aktiveras inom VGR:s nätverk var 90:e dag för obruten access, mejl med påminnelse skickas från leverantören.
Senast uppdaterad: 2018-10-31 08:03