Tidskrifter

Här hittar du de tidskrifter som Västra Götalandsregionen prenumererar på, och som administreras av sjukhusbiblioteken. Alla resurser i e-biblioteket kan nås utanför VGR:s nätverk, läs mer under extern åtkomst i menyn.

Hitta tidskrifter

Sök tidskrifter
  • Vid sökning på tidskrifter som VGR har en aktiv prenumeration på, visas resultatet i första hand i tidskriftstjänsten BrowZine. Mer information finns i menyn.
  • Om vi inte har en aktiv prenumeration, visas resultatet i vår gemensamma tidskrifts- och e-bokslista.
  • I tidskriftslistan finns länk till beställningsformulär där du kan beställa specifika artiklar. Observera att e-böcker inte kan beställas. 
Senast uppdaterad: 2018-12-10 13:50