Välj tidskrift

Vid publicering är val av tidskrift betydelsefullt. På den här sidan får du tips om var och hur du kan hitta passande tidskrifter. Glöm inte att ta reda på om finansiären har krav för publiceringen.

Följande databaser har samlat de tidskrifter som förekommer i databasen efter ämne. Om ditt ämne finns i flera av databaserna kan du få olika tidskriftsförslag.

CINAHL (omvårdnad) - Subject Title List
PsycINFO (psykologi) - Browse Journals by Subject
PubMed (medicin) - Broad Subject Terms for Indexed Journals

Klistra in ditt abstrakt i länkarna nedan så får du förslag på tidskrifter som publicerat liknande artiklar.

Jane - Tidskrifter indexerade i PubMed samt open access-tidskrifter godkända av Directory of Open Access Journals (DOAJ)
Springer Journal Suggester - Tidskrifter från Springer förlag
Elsevier Journal Finder - Tidskrifter från Elsevier förlag

Har finansiären krav på publicering? Nedan ser du vad som gäller för medel från Vetenskapsrådet och ALF-medel. Om du har en internationell forskningsfinansiär kan du se om de har krav på open access publicering i databasen Sherpa Juliet.

Vetenskapsrådet

ALF-medel

  • Kräver att tidskriften indexeras i Web of Science och klassas som ”klinisk forskning”(Health Sciences). Gäller om du är anställd av sjukhuset och skriver med någon som även tillhör universitet eller högskola.
  1. Se om ditt ämne klassas som Health Science i Web of Science. Gå till rapporten Comparing Research at Nordic universities using Bibliometric Indicators. I Appendix 2, på sidan 77 kan du se vilka ämneskategorier som hör till Health Sciences, dvs. klinisk forskning
  2. Se om tidskriften är indexerad i Web of Science. Gå till Clarivate Analytics Master Journal List. Välj View Subject Category och Select a category för att se om tidskriften är indexerad.

Ta reda på om tidskriften indexeras i de databaser där du vill att artikeln ska vara sökbar.

PubMed - NLM Catalog: Journals referenced in the NCBI

Undrar du hur tidskriften du har valt vill att du skriver din artikel? I länken nedan finns en alfabetisk förteckning över tidskrifter med länkning direkt till respektive tidskrifts författarinstruktioner.

Författarinstruktioner - The University of Toledo


Senast uppdaterad: 2018-10-31 16:44